Velkommen som ansatt ved Universitetet i Tromsø

Vi vil gratulere deg med valg av arbeidsplass. Universitetet i Tromsø skal virke i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne utfordringer og den grenseløse vitenskapen. Vi ønsker å gjøre en forskjell, og vi vil sammen med deg gjøre det umulige mulig!

Informasjon som kan være nyttig finner du i menyen, på nettsidene For ansatte og nettsidene ved Avdeling for personal - og organisasjon.Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 03.09.2013