Bilde av Sætermo, Monica
Bilde av Sætermo, Monica
Lærerut. og pedagogikk campus Alta monica.s.satermo@uit.no Alta

Monica Sætermo


Stipendiat nordisk språkvitenskap


  • Monica Sætermo, Hilde Sollid :
    Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø
    Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø
    2017 FULLTEKST
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Studying Dialect Attitudes in a Northern Norwegian Context
    2017
  • Monica Simonsen Sætermo :
    En dialektmasketest i en nordnorsk kontekst, presentasjon av metode
    2017
  • Monica Simonsen Sætermo :
    A verbal guise test in a Northern Norwegian context, methods design session
    2017
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Dialect and identity encounters in Tromsø
    2017
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø
    2016
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø
    2016
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten
    2012
  • Monica Simonsen Sætermo :
    Fonologiske forhold i Alta-dialekten
    2011
  • Monica Simonsen Sætermo :
    n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


    Forskningsinteresser

    Sosiolingvistikk, språkholdninger, språkideologier, norske dialekter, språk og identitet, språk og tilhørighet, språk i familien, språklig variasjon og endring