Helgesen, Marit Olli


Arbeidstittel

Økonomi

Stillingsbeskrivelse

Hovedarbeidsområde:

Eksterne prosjekter

* Kontinuerlig statusoppfølging 

* Budsjettering

* Rapportering