No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk marit.aas@uit.no Tromsø

Aas, Marit


Professor


 • Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit. Ethical thinking and decision-making in the leadership of professional learning communities. Educational Research 2022. ISSN 0013-1881.s doi: 10.1080/00131881.2022.2044879.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE) 2021. ISSN 1942-7751.s doi: 10.1177/19427751211029334.
 • Ballangrud, Brit Bolken; Aas, Marit. Ledelse av profesjonsfellesskap i skoler preget av utfordrende omgivelser. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 119 - 142.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 281 - 297.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Profesjonelle læringsfellesskap - en litteraturgjennomgang. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 13 - 33.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research 2021. ISSN 0965-0792.s doi: 10.1080/09650792.2021.1934710.
 • Eri, Thomas; Aas, Marit. Aktivitetsteori som tenkeredskap i aksjonsforskning. (fulltekst) Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 133 - 161.s doi: 10.23865/noasp.121.ch5.
 • Ahlstrøm, Bjørn; Aas, Marit. Leadership in low- and underperforming schools—two contrasting Scandinavian cases. International Journal of Leadership in Education 2020. ISSN 1360-3124.s doi: 10.1080/13603124.2020.1849810.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug. How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership 2020. ISSN 2564-7261.s doi: 10.30828/real/2020.2.7.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces.. Educational Management Administration & Leadership 2020. ISSN 1741-1432.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. A supportive tool for principals in guiding professional group discussions.. Educational Research 2020. ISSN 0013-1881.s doi: 10.1080/00131881.2020.1796518.
 • Aas, Marit. Ledercoachning och gruppecoachning som verktyg i lederes professionella utveckling. Gleerups Utbildning AB 2020 ISBN 9789151102573.s 143 - 163.
 • Henriksen, Øyvind H.; Aas, Marit. Enhancing system thinking - a superintendent and three principals reflecting with a critical friend. Educational Action Research 2020. ISSN 0965-0792.s doi: 10.1080/09650792.2020.1724813.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok. National strategy for supporting school principal’s instructional leadership. A Scandinavian approach. Journal of Educational Administration 2019; Volum 57 (5). ISSN 0957-8234.s 540 - 553.s doi: 10.1108/JEA-09-2018-0168.
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor; Olsen, Rolf. Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research 2019; Volum 65 (2). ISSN 0031-3831.s 195 - 211.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659406.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Leading professional group discussions: a challenge for principals?. International Journal of Leadership in Education 2019. ISSN 1360-3124.s 1 - 15.s doi: 10.1080/13603124.2018.1562099.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Halvorsen, Kjell Atle. Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research 2019. ISSN 0965-0792.s 1 - 17.s doi: 10.1080/09650792.2019.1566084.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider?. FoU i praksis 2018 (3). ISSN 1504-6893.s 51 - 68.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian. Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education 2018; Volum 38 (2). ISSN 1891-5914.s 174 - 193.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-06.
 • Aas, Marit; Blom, Thomas. Benchlearning as professional development of school leaders in Norway and Sweden. Professional Development in Education 2017; Volum 44 (1). ISSN 1941-5257.s 62 - 75.s doi: 10.1080/19415257.2017.1355840.
 • Aas, Marit. Leaders as learners: developing new leadership practices. Professional Development in Education 2017; Volum 43 (3). ISSN 1941-5257.s 439 - 453.s doi: 10.1080/19415257.2016.1194878.
 • Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Selvvurdering og gruppecoaching: Nye muligheter for refleksjon og læring for skoleledere. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 333 - 356.s doi: 9788245020168.
 • Aas, Marit. Skolelederes læring: Gruppecoaching som verktøy. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 317 - 332.s doi: 9788245020168.
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit. Med skråblikk på ledelsesmodeller: «instructional» og «transformational» ledelse i norsk kontekst.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 53 - 72.
 • Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok. Ledelse i utfordrende omgivelser. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 171 - 191.
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin; Vennebo, Kirsten Foshaug. Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (4). ISSN 1504-9922.s 145 - 165.s doi: 1504-9922.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit. School leadership for the future: heroic or distributed? Translating international discourses in Norwegian policy documents. Journal of Educational Administration & History 2016; Volum 48 (1). ISSN 0022-0620.s 68 - 88.s doi: 10.1080/00220620.2016.1092426.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian. Revisiting instructional and transformational leadership: The contemporary Norwegian context of school leadership. Journal of Educational Administration 2016; Volum 54 (1). ISSN 0957-8234.s 92 - 110.s doi: 10.1108/JEA-08-2014-0105.
 • Aas, Marit; Flückiger, Bev. The role of a group coach in the professional learning of school leaders. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice 2016; Volum 9 (1). ISSN 1752-1882.s 38 - 52.s doi: 10.1080/17521882.2016.1143022.
 • Aas, Marit; Törnsen, Monika. Examining Norwegian and Swedish Leadership training programs in light of international research.. Nordic Studies in Education 2016; Volum 36 (2). ISSN 1891-5914.s 173 - 187.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-02-07.
 • Flückiger, Bev; Aas, Marit; Nicolaidou, Maria; Johnson, Greer; Lovett, Susan. The potential of group coaching for leadership learning. Professional Development in Education 2016; Volum 43 (4). ISSN 1941-5257.s 612 - 629.s doi: 10.1080/19415257.2016.1223736.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit; Hellekjær, Glenn Ole. How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management 2015; Volum 35 (1). ISSN 1363-2434.s 62 - 78.s doi: 10.1080/13632434.2014.992775.
 • Aas, Marit; Vavik, Mette Eline. Group coaching: A new way of constructing leadership identity?. School Leadership and Management 2015; Volum 35 (3). ISSN 1363-2434.s 251 - 265.s doi: 10.1080/13632434.2014.962497.
 • Aas, Marit. Understanding leadership and change in schools: expansive learning and tensions. (fulltekst) International Journal of Leadership in Education 2015; Volum 20 (3). ISSN 1360-3124.s 278 - 296.s doi: 10.1080/13603124.2015.1082630.
 • Aas, Marit. How to Construct leadership Identity through collective process of knowledge building: National Training Programme for Principals at the University of Oslo/Norway. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3324-3.s 316 - 320.
 • Aas, Marit. Towards a reflection repertoire: using a thinking tool to understand tensions in an action research project. Educational Action Research 2014; Volum 22 (3). ISSN 0965-0792.s 441 - 454.s doi: 10.1080/09650792.2013.872572.
 • Aas, Marit; Skedsmo, Guri. Kollektiv kunnskapsbygging og profesjonalisering av lederteam. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7.s 278 - 291.s doi: 978-82-15023557.
 • Aas, Marit; Vavik, Mette Eline. Kontekstbasert profesjonsutvikling for skoleledere. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7.s 261 - 276.s doi: 978-82-15023557.
 • Abrahamsen, Hedvig; Aas, Marit. Avdelingsledere – en ny profesjon innenfor skoleledelse?. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7.s 300 - 314.
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit; Prøitz, Tine Sophie. Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. (fulltekst) European Educational Research Journal 2013; Volum 12 (4). ISSN 1474-9041.s 463 - 479.s doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463.
 • Aas, Marit. Spenninger i ledelse av skoleutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (5). ISSN 0029-2052.s 374 - 385.
 • Aas, Marit. Forskeren som virksomhetens premissgiver og fortolker? : en kritisk vurdering av Cultural-Historical Activ[i]ty Theory (CHAT). Nordic Studies in Education 2011; Volum 31 (4). ISSN 1891-5914.s 275 - 286.
 • Aas, Marit; Skedsmo, Guri. Om betydningen av kunnskaps- og læringsformer i et studium av utdanningsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 978-82-02-25997-6.s 186 - 201.
 • Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Ledelse i skolen - lederroller og lederfokus. Norsk pedagogisk tidsskrift 2006; Volum 90 (2). ISSN 0029-2052.s 158 - 172.
 • Møller, Jorunn; Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Skolelederundersøkelsen 2005. Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Acta Didactica 2006 (1). ISSN 1502-2013.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. (data) Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 257 - 280.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit. Mellomleder i skolen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2154-7.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok. Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 293 - 316.s doi: 9788245020168.
 • Aas, Marit. Bli en bedre skoleleder. Gruppecoaching som verktøy. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027562.
 • Aas, Marit. Å utforske prakasis - videregående. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-33807-7.
 • Aas, Marit. Ledelse av skoleutvikling. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02240-6.
 • Jensen, Ruth; Aas, Marit. Å utforske praksis- videregående. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-33807-7.
 • Jensen, Ruth; Aas, Marit. Å utforske praksis - grunnskolen. (omtale) Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202338060.
 • Aas, Marit. Sluttlesning på Stina Jerdborgs PhD. Sluttseminar 2021-11-30 - 2021-11-30 2021.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Ledelse for fremtidens skole og Mellomlederen. Utdanningsforbundets skolekonferanse 2021-10-25 - 2021-10-25 2021.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Ledelse av profesjonsfellesskap. Konferanse 2021-10-19 - 2021-10-20 2021.
 • Aas, Marit. Presentasjon av aksjonsforskningsprosjekt. Tilbydersamling 2021-08-31 - 2021-08-31 2021.
 • Aas, Marit. Presentasjon av tentative forskningsfunn fra delstudie fra nasjonalt forskningsprosjekt. Tilbydersamling 2021-06-21 - 2021-06-21 2021.
 • Aas, Marit. Presentasjon av nasjonalt forskningsprosjekt, delstudie 1. Nasjonal tilbydersamling 2021-01-14 - 2021-01-14 2021.
 • Aas, Marit. Skoleutvikling og ekspansiv læring. Ped fordypning 2021-04-27 - 2021-04-27 2021.
 • Aas, Marit. Ekspansiv læring. Masterprogram USN 2021-04-15 - 2021-04-15 2021.
 • Aas, Marit. Skoleutvikling sett fra et skolelederperspektiv. Samling for lærerspesialister 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Aas, Marit. Profesjonelle læringsfellesskap. Hva, hvordan og hvorfor?. Konferanse for lærerspesialister 2021-02-17 - 2021-02-17 2021.
 • Aas, Marit. Ekspansiv læring med lesing som eksempel. Samling for lærerspeisaliseter 2021-01-22 - 2021-01-22 2021.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle gruppediskusjoner. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 191 - 210.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Dehlin, Erlend. Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 1. 2021.
 • Aas, Marit. Skoleutvikling og ekspansiv læring. Lesing som eksempel.. Masterprogram i pedagogikk 2020-05-12 - 2020-05-12 2020.
 • Aas, Marit. Skoleutvikling fra skoleleders perspektiv. Masterutdanning for lærerspesialister 2020-10-16 - 2020-10-16 2020.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle diskusjoner i skoler. Skolelederkonferanse 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Hva, hvordan og hvorfor ?. Konferanse Skolelederforbundet 2020-09-22 - 2020-09-22 2020.
 • Aas, Marit. Skoleledelse og endringsarbeid: Utfordringer og muligheter. Master i utdanningsledelse 2020-11-04 - 2020-11-04 2020.
 • Aas, Marit. Mellomledere i skolen - viskelærkonger eller pedagogiske ledere?. Ledersamling for videregående skoler i Nordland 2020-11-04 - 2020-11-04 2020.
 • Aas, Marit. Ekspansiv læring som verktøy for læring og utvikling. Master i pedagogikk og utdanningsledelse 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.
 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Group coaching for school leadership development. European Education Research Association, ECER 2019-09-02 - 2019-09-06 2019.
 • Aas, Marit. Group coaching for role clarity. Forskningskonferanse 2019-09-03 - 2019-09-03 2019.
 • Aas, Marit. How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Forskningskonferanse 2019-10-10 - 2019-10-12 2019.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Vi vil men får det ikke til.. Nasjonal skolelederkonferanse 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Hvordan får vi det til?. Nasjonal konferanse for lærerspesialister 2019-03-13 - 2019-03-13 2019.
 • Aas, Marit. Gruppecoaching og veiledning. Opplæring for lederutdannere 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.
 • Aas, Marit. Ledelse av skoleutvikling gruppecoaching og gruppeveiledning. Opplæring for veilederkorps 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Aas, Marit. Gruppecoaching. Faglig konferanse 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Aas, Marit. Mellomleder i skolen. Status og utfordringer. Konferanse 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Aas, Marit. Mellomleder i skolen. Status of utfordringer. Konferanse 2019-03-25 - 2019-03-25 2019.
 • Aas, Marit. Ledelse av skolens profesjonsfellesskap i praksis. Skolelederkonferanse 2019-10-25 - 2019-10-25 2019.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle diskusjoner. Nasjonal FOU-konferanse 2019-11-04 - 2019-11-04 2019.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Aksjonsforskning. Lederseminar 2018-12-14 - 2018-12-14 2018.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune. Lederseminar 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Aas, Marit. Change! Lede innovasjonsprosesser. Lederseminar 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.
 • Aas, Marit. Leading professional group discussions: A challenge for principals?. ECER 2018-09-04 - 2018-09-07 2018.
 • Aas, Marit. Den ekspansive læringsmodellen som modell for skuleutvikling. Lederseminar 2018-04-08 - 2018-04-09 2018.
 • Aas, Marit; Halvorsen, Kjell-Atle. Forskningsbasert evaluering av Benchlearning - rapport 2. 2018.
 • Paulsen, Jan Merok; Aas, Marit. Fremtidens skoler ledes nå. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 373 - 386.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok. Å lede i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 13 - 30.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit. Improving low-performing schools– the interplay of district and school leadership, culture and student achievement – A Norwegian example. Research and Practice Conference 2017-05-21 - 2017-05-25 2017.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor; Olsen, Rolf. Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders. The annual meeting of the American Educational Research Association (AERA) 2016-04-08 - 2016-04-12 2016.
 • Aas, Marit; Törnsén, Monika. Editorial: Nordic studies in education: Special issue: Educational leadership in nordic countries. Nordic Studies in Education 2016; Volum 36 (2). ISSN 1891-5914.s 81 - 85.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-02-01.
 • Aas, Marit; Törnsen, Monika. Norske og svenske skolelederprogram - en sammenlikning. Bedre Skole 2016 (2). ISSN 0802-183X.s 56 - 61.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin; Jensen, Ruth. Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges. ECER 2015-09-07 - 2015-09-11 2015.
 • Aas, Marit. Skolebasert kompetanseutvikling og læreres læring i skolen som organisasjon. Ungdomstrinn i utvikling 2015-08-14 - 2015.
 • Aas, Marit. Utvikling av veilederrollen gjennom gruppecoaching. Veilederkorpset 2015-05-26 - 2015.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit; Johansson, Olof; Ârlestig, Helene; Ahlström, Björn; Norberg, Katarina. Leadership in Low- and Underperforming Schools – A Scandinavian Example. European Conference of Educational Research, ECER 2015, symposium 2015-09-10 - 2015-09-10 2015.
 • Aas, Marit; Flückiger, Bev; Törnsen, Monika; Nicolaidou, Maria; López-Yáñez, Julián; Sánchez-Moreno, Marita; Lovett, Susan; Lazarová, Bohumíra. Reflection through coaching: Approach and first findings. Forskningskonferanse 2014-09-05 - 2014.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein; Gram, Ida. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport. 2014.
 • Aas, Marit. Ledelse av skoleutvikling. Kurs for Bedre skole 2014-03-11 - 2014.
 • Aas, Marit. Ledelse av skoler i utvikling. Skolelederkonferansen NTNU 2014-02-06 - 2014.
 • Aas, Marit. Ledelse av skoleutvikling. VEIL 4020 2014-03-20 - 2014.
 • Aas, Marit. Teacher and Leadership development for School Improvement”. Confer anse for teacher and leadership providers in Germany 2014-11-21 - 2014.
 • Aas, Marit. The Norwegian National Principal Training Programme: Linking Theory and Practice. Masterprogramme in Leaderhsip in Education 2014-10-20 - 2014.
 • Aas, Marit. Å utforske praksis. Konferanse for ledere i skole og barnehage i Bergen kommune 2014-04-03 - 2014.
 • Aas, Marit; Jensen, Ruth. Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis. Utdanningsforbundets kolelederkonferanse 2014-11-28 - 2014.
 • Aas, Marit. Benchlearning og aksjonsforskning, prosessledelse. Benchlearning, Sverige og Norge 2014-10-07 - 2014-10-10 2014.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli. A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case. Forskningskonferanse 2014-03-04 - 2014.
 • Aas, Marit; Vavik, Mette Eline. Reflection as a learning tool in leadership training. Forskningskonferanse 2014-03-05 - 2014.
 • Aas, Marit. Group Coaching: A New Way Of Constructing Leadership Identity?. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian. Does the Taxonomy of Instructional and Transformational Leadership fit the Norwegian Context of School Leadership. 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.
 • Jensen, Ruth; Aas, Marit. Å utforske praksis - videregående skole. (data) 2012.
 • Aas, Marit. School Leadership: Between National Governance and Local Development. Paper session 2012-03-07 - 2013-03-09 2012.
 • Aas, Marit. National Governance and Local Development. Paper session 2012-11-07 - 2012-11-09 2012.
 • Aas, Marit. Dialog og ledelse. Presentasjonsteknikk for skoleledere. Skolelederdagene 2012 2012-06-26 - 2012.
 • Aas, Marit. Educational methods and transnational trends. Paper session 2012-03-07 - 2012-03-09 2012.
 • Aas, Marit. Hva sier forskningen om et helhetlig læringsmiljø?. Konferanse om skole 2012-06-11 - 2012-06-11 2012.
 • Aas, Marit. Å utforske praksis. Masterstudium i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap 2012-08-25 - 2012-08-25 2012.
 • Aas, Marit. Fra individuell til kollektiv læring, eksempel fra Reggio Emilia. Masterstudium i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap 2012-11-23 - 2012-11-23 2012.
 • Aas, Marit. Hva er mulige konsekvenser av programdesign i forhold til å skape endrings- og utviklingsprosesser hos lederne og på deres skoler?Kopling teori og praksis: Opplegg og innhold i ferdighetstrening og arbeidskrav i programtilbudene. Samling for tilbydere på den nasjonale Rektorutdanningen 2012-11-26 - 2012-11-26 2012.
 • Aas, Marit. Endringsledelse. Seminar for ledere i barnehage og skole 2012-10-29 - 2012-10-29 2012.
 • Jensen, Ruth; Aas, Marit. Å utforske peaksis- grunnskolen. (data) 2011.
 • Aas, Marit. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01797-6.s 186 - 201.
 • Aas, Marit. Utfordringer knyttet til ledelse i offentlig sektor. Om å lede i spenningsfeltet mellom ansvarliggjøring, kunnskapsbasert praksis og profesjonsforståelse. Konferanse 2011-03-21 - 2011-03-21 2011.
 • Aas, Marit. Språk, kommunikasjon og endring. Masterstudieum i barnehagepedagogikk 2011-08-25 - 2011.
 • Aas, Marit. Fra individuell til kollektiv læring, ett eksempel fra praksis. Master i barnehagepedagogikk 2011-11-25 - 2011-11-25 2011.
 • Aas, Marit. The National Leadership program at ILS. Konferanse 2011-04-08 - 2011.
 • Aas, Marit. Developing School reading instruction: An Action research project. Forskerkonferanse 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.
 • Aas, Marit. Activity Theory and Educational Leadership: A Story of Overcoming Individualism. Seminar 2011-03-21 - 2011-03-22 2011.
 • Aas, Marit. Analyzing School Leadership Practice from a CHAT perspective. Seminar 2011-12-14 - 2011-12-14 2011.
 • Aas, Marit. Skoleledelse og kunnskapsutvikling. Forskningssymposium, poster 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.
 • Jensen, Ruth; Aas, Marit. Å utforske praksis-barnehagen. (data) 2010.
 • Aas, Marit. Diskusjonens kraft.En longitudinell studie av et skoleutviklingsprosjekt der leseeksperter/forskere støtter rektorer og lærere ved sju skoler i utvikling av skolens leseundervisning. 2009.
 • Aas, Marit. NÅR STARTEN ER GOD – veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. NÅR STARTEN ER GOD – veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. 2008-11-19 - 2008-11-20 2008.
 • Aas, Marit. Discussions - a strategy for school development?. Forskningssymposium ILS 2008-12-17 - 2008-12-17 2008.
 • Aas, Marit. Discourse and collaboration: Introducing new ideas into schools. ISCAR 2008 2008-09-09 - 2008-09-13 2008.
 • Aas, Marit. Partnership - a strategy for school development?. The 21st Annual UCEA Convention 2007 2007-11-15 - 2007-11-18 2007.
 • Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Building Professional Knowledge in Leadership Teams – the case of Hedmark. the 35th congress of the Nordic Educational Research Association 2007-03-15 - 2007-03-18 2007.
 • Aas, Marit. Partnership as a successful strategy for improving teaching practice. The International Congress for School Effectiveness and Improvement 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.
 • Aas, Marit. Partnership as a successful strategy for improving literacy education in schools. Kurs 12; 2.- 4. mai 2007. Researching leadership and innovation: Research as writing and writing as research 2007-05-02 - 2007-05-04 2007.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig A.; Piltingsrud, Kirsten. Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. (fulltekst) 2006 (mar.06) ISBN 8290904843. ISSN 1502-2013.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Piltingsrud, Kirsten. Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. 2006 ISBN 82-90904-84-3.
 • Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Kunnskapsbygging for skoleledere - et metodisk grep for å utvikle skolen?. Bedre Skole 2005 (4). ISSN 0802-183X.s 85 - 88.
 • Møller, Jorunn; Skedsmo, Guri; Aas, Marit. Masterprogram i Utdanningsledelse. 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →