Linda Wilhelmsen
Foto: Torje Jenssen

Linda Wilhelmsen


Arbeidstittel

Førstelektor, organisasjonsutvikling, kunstfag drama og teater

Stillingsbeskrivelse

2020-2023: Forsker og arbeidspakkeleder for RT6 (Organizational Performance) i forskningsprosjektet FFC- Female Football Centre, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse og UiT, Norges Arktiske Universitet. 

2014-2018: Forsker og arbeidspakkeleder i et 4-årig forskningsprosjekt RSC 2020 (Retail Supply Chain 2020), ledet av NTNU, Trondheim. Finansiert av Norges forskningsråd og bedriftspartnerne i logistikkkjeden som var forskningsfokuset for RSC 2020. Jeg ledet arbeidspakke 4; Organizational Performance. Samarbeidspartner fra SINTEF, arbeidsforskning. Forskningsprofil er aksjonsforskning med konkrete tiltak for endring og utvikling i organisasjonene tilknyttet prosjektet.

Prosjektet omfatter 50 % stilling.

2014-2018: Undervisning i drama og teater i bachelorprogram og årsstudium, 50 %.

1999-2014: undervisning i drama og teater, forskning og utviklingsarbeid innenfor privat og offentlig næringsliv.


 • Wilhelmsen, Linda. Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018. ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.919.
 • Wilhelmsen, Linda. Fortellinger på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1.s 255 - 269.
 • Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda; Bakås, Ottar. Interactions in supply chains: how to create organizational learning and development across organizations. 2016 ISBN 978-82-303-3277-1.
 • Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla. Kvinnefotball i vekst nasjonalt og internasjonalt. (fulltekst) nordnorskdebatt.no 2020.
 • Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla. Female in Football - an unbalanced world. Kjønnsforskning NÅ! 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.
 • Wilhelmsen, Linda. BBC interview about research project FFC - Female Football Centre at UiT, the Arctic University of Norway. 2019.
 • Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla. Female in Football - an unbalanced world. Septentrio Conference Series 2019. ISSN 0000-0000.
 • Wilhelmsen, Linda; Pettersen, Svein Arne. FFF - Future Female Football - performance and health towards a international top level. UEFA seminar. Theme: Strategy work in regions 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Wilhelmsen, Linda. Fortelling på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst.. Demokrati på spill - konferanse om drama, teater og demokrati 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari; Dreyer, Heidi Carin. Learning by dialogue – how dialogue promotes interaction and learning in a supply chain. EurOMA 2017 2017-07-03 - 2017-07-05 2017.
 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari. Samhandling i verdikjeder. Hvordan skape organisatorisk læring og utvikling på tvers av organisasjoner.. 23rd EurOMA Conference 2016 2016-06-17 - 2016-06-22 2016.
 • Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda. Tillitsbasert ledelse - hvordan fremmer det trivsel og prestasjoner?. NEON-konferansen 2015 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.
 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari. Tillitsbasert ledelse – Hva fremmer trivsel og prestasjoner?. NEON 2015 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.
 • Wilhelmsen, Linda. "Tolvskillingsoperaen av Weill/Brecht" - iscenesettelser av sceniske handlinger til musikken.. 2014.
 • Wilhelmsen, Linda. Regi på "Kærlekens tid" - en konsert av Tromsdalskoret. Korkonsert 2012-06-01 - 2012-10-14 2012.
 • Wilhelmsen, Linda. De brysomme emosjoner – på kollisjonskurs med produktivitet og læring?. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012 (6). ISSN 1890-5005.
 • Wilhelmsen, Linda. "Når jobben kaller" - en studie av tiltak for økt tilstedeværelse ved COOP Norge Handel AS. 2011.
 • Wilhelmsen, Linda; Stjernstrøm, Else. Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS. 2010.
 • Wilhelmsen, Linda. Bedriftskultur i endring og utvikling. "Fra teori - til bevisstgjøring - til handling". En erfaringsbasert læringsprosess. 2010.
 • Wilhelmsen, Linda. Drama i næringslivet. (fulltekst) Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2010 (04). ISSN 1890-5005.s 10 - 12.
 • Liset, Marte; Haugseth, Bengt Arve; Wilhelmsen, Linda. Englevind og limonade.. 2007.
 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda. Alene Elena. 2001.
 • Wilhelmsen, Linda. Bruk av drama IKT/Classfronter i drama. Delrapport, SOFF - sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Organisasjonsutvikling
  • Bruk av narrativer i utviklingsprosesser
  • Bruk av dramafaglige metoder i endring- og utviklingsprosesser 
  • Kommunikasjon og formidling
  • Prosessorientert utvikling i organisasjoner
   

  Undervisning

  Høst 2013-vår 2015: 2-årig lederutviklingsprogram for ledergruppene og mellomlederne i COOP Norge Handel, Trondheim og Tromsø.

  Høst 2015-vår 2016: Medarbeiderprogram i COOP Norge Handel, Trondheim og Tromsø. 

  - til desember 2019: Bachelor i drama og teater.

   


  CV

   

   

  MH2 L.06.311

  Klikk for større kart