Bilde av Dalmo, Kurt Henrik
Foto: Dalmo Kurt Henrik
Bilde av Dalmo, Kurt Henrik
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) kurt.h.dalmo@uit.no +4777660306 Her finner du meg

Kurt Henrik Dalmo


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Redaksjonssekretær for tidsskriftet Ungsinn, herunder ledelse og drift av tidsskriftet.
Leder for instituttets forskningsstøtte-team. Inngår i instituttets ledergruppe.
Forskningsadministrativ støtte til forskningsprosjekter. 


 • Kurt Henrik Dalmo, Vidar Eng :
  Felttoget i Nord-Norge i 1940
  Orkana Forlag 2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, June Thorvaldsen Forsberg, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Therese Bjørndal Halvorsen m.fl.:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn
  2024
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Ida Mari Haug, Marcela Douglas Aranibar, Merete Saus, June Thorvaldsen Forsberg m.fl.:
  Ukraniske flyktningeforeldre i Norge: Levekår, emosjonelle plager, resiliens og foreldrestress
  2024
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Kampene ved Narvik i 1940
  Ottar 2023
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Innledning til filmen Kampen om Narvik
  2022
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Tyske stillinger på Tromsøya
  2022
 • Kurt Henrik Dalmo :
  The Norwegian Campaign 1940 – Swedish Support to the Belligerent Countries at Narvik.
  2022
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Rydder opp i misforståelser om krigen.
  04. juni 2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Trodde du at de allierte kom til Narvik for å hjelpe nordmennene mot tyskerne? Da må du tro om igjen.
  15. august 2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Ny doktorgrad: Trodde du at de allierte kom til Narvik for å hjelpe nordmennene mot tyskerne? Da må du tro om igjen.
  31. mai 2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Ble kapret av nazistene for 82 år siden - her er de aller første bildene.
  27. april 2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  ’War and Society’. Beskriv, diskuter og perspektiviser forskningsfeltet i forhold til andre nærliggende forskningsfelt, slik som militærhistorie, strategiske studier og freds- og konfliktforskning
  2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Krig og historie - Narvik 1940. Militærhistorisk rekonstruksjon og historiografisk analyse av felttoget ved Narvik, 9. april til 10. juni 1940.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Likvideringer. Innledning til filmen Flammen og Citronen.
  2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Krig og historie - Narvik 1940.
  2021
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Kjempet og led for hver meter
  06. juni 2020
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Kjempet og led for hver meter
  12. juni 2020
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Narvikfelttoget.
  2019
 • Kurt Henrik Dalmo :
  The Norwegian Campaign 1940
  2019
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Gratangen og krigshistorisk debatt
  Altaposten 21. november 2019
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Rambergs forsvar av Alta bataljon
  Altaposten 14. november 2019
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Kampen om Norge
  01. juni 2018
 • Kurt Henrik Dalmo, Linus Karlsson :
  Inventering over forskning etter 1991 på svensk-norske relasjoner under andre verdenskrig.
  2018
 • Kurt Henrik Dalmo :
  The Narvik campaign: A Norwegian perspective.
  2018
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Felttoget i Nord-Norge: 62 dager med kamp
  2017
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Geirr H. Haar: I skjul for fienden. Historien om den britiske flåtebasen i Skjelfjord, Lofoten, april–mai 1940
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2017
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Felttoget ved Narvik 9. april til 10. juni 1940
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017 FULLTEKST
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Nordnorsk Debatt 06. juni 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Nordlys 07. juni 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Joakim Aalmen Markussen :
  Gratangen og slaget om Narvik – Vesterålens ungdom var med
  Bladet Vesterålen 29. desember 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Joakim Aalmen Markussen :
  Narvik 1940 - mer enn nordnorsk historie
  Fremover 22. desember 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Joakim Aalmen Markussen :
  Mer enn nordnorsk krigshistorie
  Nordlys 21. desember 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Joakim Aalmen Markussen :
  Narvik 1940 – mer enn nordnorsk historie
  Nordnorsk Debatt 20. desember 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Fremover 04. juni 2016
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Slik skulle russerne ta Tromsø
  10. januar 2015
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Frøy-stillingene. Bakgrunn for forsvarets utbygging av permanente stillinger i Lyngen-området
  2015
 • Kurt Henrik Dalmo :
  Forsvarsstillinger i Lyngen-området: Bakgrunn og beslutning om bygging 1950-1981
  Oslo Files on Defence and Security 2014 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Andre verdenskrig med vekt på Norge og norsk deltagelse. I første rekke angrepet på Norge, herunder forspillet til og det påfølgende felttoget.

  Norsk sikkerhetspolitikk, særlig ovenfor Sovjetunionen etter andre verdenskrig.

  Militærhistorisk metode.

  Undervisning

  Tidligere undervisning. (Emneansvarlig og/eller forelesninger)

  • HIS-1000 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til.
  • HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850–2000
  • HIS-1008 Norge i internasjonal politikk
  • HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen
  • HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant
  • HIS-2010 Bacheleroppgave i historie
  • HIS-2022 Bacheleroppgave i historie. Lektorstudiet.
  • HIS-3021 Frå nordfront til isfront
  • HIS-6300 Forskningsfordypning etter mastergrad  CV

  Jobb:

  2021-dd Seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT

  2020 Universitetslektor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT

  2016-2020 Stipendiat, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT

  2014-2016 Førstekonsulent forskningsstøtte, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT

  2013-2014 Personalkonsulent, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

  2011-2013 Masterprogrammet i historie, UiT

  1994-2011 Offiser i Hæren, inkludert Krigsskolen (1998-2000)

   

  Verv:

  • Aug 2016–juli 2019. Instituttstyret ved AHR. Representant for ansatte i midlertidig stilling.
  • Jan 2019–des 2019. Forskningsetisk utvalg ved UiT Norges arktiske universitet. Studentmedlem (stipendiat). 
  • Aug 2018–juli 2019. Ph.d-utvalget ved HSL. Studentrepresentant (valgt).
  • Aug 2018–juli 2019. Tilsettingsutvalget ved HSL. Representant for stipendiater. 
  • Aug 2018–juli 2019. Universitetsstyret ved UiT - Norges arktiske universitet. Vararepresentant for ansatte i midlertidig stilling.
  • Aug 2017–juli 2018. Ph.d-utvalget ved HSL. Vara studentrepresentant (valgt).
  • Aug 2017–juli 2018. Tilsettingsutvalget ved HSL. Vararepresentant for stipendiater.
  • Sept 2014–mar 2016. Instituttstyret ved RKBU. Vararepresentant teknisk/administrativt ansatte.