Kristin Rønhovde


Økonomirådgiver

Stillingsbeskrivelse

Økonomirådgiver - Eksternfinansiering og prosjektøkonomi

  • Budsjett- og regnskapsoppfølging prosjekter
  • Søknadsstøtte

Medlem av IVTs forskningsstøtteteam (BOA-teamet) - kontakt: research@ivt.uit.no

 
Medlem i prosjekt