Bilde av Killie, Kristin
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Killie, Kristin
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kristin.killie@uit.no +4777660467 Her finner du meg

Kristin Killie


Professor engelsk språk

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med undervisning, veiledning og forskning innen engelsk språk, språktilegnelse og språkdidaktikk.


 • Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  Seriously, where do illocutionary adverbs come from?
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Leah Bauke, Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  Modeling reanalysis, naturally
  Brill Academic Publishers 2022 DOI
 • Kristin Killie :
  Extravagance, productivity and the development of -ingly adverbs
  John Benjamins Publishing Company 2022 DOI
 • Kristin Killie :
  'I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Kristin Killie :
  Omission or Generalization? Subject-Verb Agreement among Young Norwegian Learners of English
  Journal of Linguistics and Language Teaching 19. desember 2021 FULLTEKST
 • Kristin Killie :
  ‘I are in New York’: Om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  Bridging contexts in the reanalysis of NATURALLY as a sentence adverb: A corpus study
  De Gruyter Mouton 2019 DOI
 • Kristin Killie :
  The Acquisition of Subject-Verb Agreement Among Norwegian (Teenage) Learners of English: Focus on the Subject
  Journal of Linguistics and Language Teaching 2019
 • Kristin Killie :
  Secondary grammaticalization and the English adverbial -ly suffix
  Language Sciences 2015 DOI
 • Kristin Killie :
  The grammaticalization of progressive constructions with a focus on the English progressive
  Current issues in linguistic theory 2015 DOI
 • Kristin Killie :
  The development of colour adverbs in Norwegian and English: Similar paths, different paths
  Peter Lang Publishing Group 2014
 • Kristin Killie :
  The development of the English be + V-ende/V-ing periphrasis: from emphatic to progressive marker?
  English Language and Linguistics 2014 DOI
 • Kristin Killie :
  Old English-Late British language contact and the English progressive
  John Benjamins Publishing Company 2012 DOI
 • Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  Briefly, this is not how illocutionary adverbs developed
  2024
 • Nadia Sigvaldsen, Kathrine Kristiansen, Kristin Killie :
  The Effect of Spell and Grammar Checkers on Pupils’ English: A Study of Texts Written by Norwegian School Children Aged 13-14 Years
  2024
 • Serine Dyrskog, Kristin Killie :
  More Than Just Notes on Paper: Written Feedback Practices: A Corpus Study of English Teachers in Norwegian Lower Secondary Schools
  2024
 • Kristin Killie :
  “You fick or summink?”: How English is really spoken and language attitudes
  2023
 • Hannah Sigrid Larsen, Kristin Killie :
  English Teachers´ Attitudes, Opinions, and Methods for Grammar Instruction in School
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST
 • Frode Fagerås Hansen, Sondre Schløpke, Kristin Killie :
  I kastet me down on the sofa: A dive into lexical errors and Norwegian influence in the English of pupils in Norway
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST
 • Kristin Killie :
  "We won't be able to get proper jobs”: variation in English and how it affects people’s life chances
  2023
 • Amelie Isaksen, Kristin Killie :
  Reading for Intercultural Competence in English Textbooks for EFL learners
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Sara Kristine Pulk, Kristin Killie :
  English teachers' view on grammar teaching in Norway
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Ask Holstad, Kristin Killie :
  English Vocabulary Development Through MMORPGs: A theoretic study on the impact of vocabularydevelopment through playing MMORPGs
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Dennis Andreas Hind, Kristin Killie :
  Gaming in Second Language Acquisition: A literature review and discussion on gamingas a resource in the English classroom
  UiT Norges arktiske universitet 2021 FULLTEKST
 • Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  The diachrony of grammatical non-identity: manner and speaker-oriented adverbs in English
  2020
 • Dagmar Haumann, Kristin Killie :
  The making of sentence adverbs, naturally
  2019
 • Kristin Killie :
  Extravagant morphology: attaching -ly to present participles
  2019
 • Kristian Granås, Kristin Killie :
  Differentiated Instruction in the English Subject: A qualitative study of teachers' approaches to differentiated instruction and the factors that affect their ability to differentiate
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum :
  Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 14. februar 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum :
  Åpne landskap passer ikke ved et universitet
  www.universitetsavisa.no 19. februar 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen :
  Det er mulig kontorlandskap passer i enkelte sektorer. Akademia er ikke en slik sektor.
  19. februar 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Inga Skogvoll Rygg :
  850 har skrevet under mot åpne kontorlandskap
  04. april 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen :
  Samler underskrifter for å si nei til åpent kontorlandskap
  22. mars 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Øystein Fimland :
  Underskriftskampanje mot kontor i landskap
  21. mars 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie :
  Kriterier for evaluering av masteroppgaver i engelsk fagdidaktikk og i disiplinfaget engelsk
  2018
 • Kristin Killie :
  Presentasjon av prosjektet "Knowledge of English among Norwegian adolescents and implications for teaching" (arbeidstittel)
  2018
 • Tonje Kiil Bartholdsen, Kristin Killie :
  Teaching English at multi-graded schools: A qualitative study on the effects that the school structure has on the English teachers
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST
 • Anna S. Eltoft, Kristin Killie :
  Motivation in Language Learning: A qualitative study of teachers' views on the importance of including pupils' interests and real-life context in the teaching of English
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST
 • Sabine Volley, Kristin Killie :
  Homework: based on tradition or research?
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Kristine Hauglid, Kristin Killie :
  Ideals meet reality. A qualitative study of student teachers' thoughts on oral English
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Tonje Sollied Johansen, Kristin Killie :
  Your English is Fucked Up, Man. A study of classroom breaches of pragmatic and sociolinguistic competence in Norwegian, upper secondary learners of L2 English
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Line Pedersen, Kristin Killie :
  English as a third language in Norwegian schools. A study on English teachers' multilingual competence and knowledge of third language acquisition
  UiT Norges arktiske universitet 2016 FULLTEKST
 • Stine Sørensen, Kristin Killie :
  Teaching English in introduction classes: A qualitative research design about teaching English in introduction classes in Norwegian lower secondary schools
  UiT Norges arktiske universitet 2016 FULLTEKST
 • Kristin Killie :
  English sentence adverbs in -ly - How did they develop?
  2016
 • Kristin Killie :
  Hvem skaper verdiene?
  Nordlys 2015 ARKIV
 • Kristin Killie :
  The importance of genre in studies of language change
  2014
 • Kristin Killie :
  Situation report from an English grammar course: learning outcomes and teaching methods
  2014
 • Kristin Killie :
  Old English–Late British language contact and the English progressive: the linguistic evidence
  2013
 • Kristin Killie :
  Secondary grammaticalization: the case of the adverbial -ly suffix
  2013
 • Kristin Killie :
  The grammaticalization of the English progressive: cross-linguistic perspectives
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Historisk språkvitenskap
  Mitt forskningsfelt har i en årrekke vært historisk språkvitenskap. Mine studier fokuserer på utviklinga av tre ulike konstruksjoner i engelsk: ‑ly suffikset/adverb, samtidsformen (the progressive) og adverbiale ‑ing-setninger. Disse har jeg studert fra ulike perspektiver, som grammatikalisering, subjektifisering, språkkontakt og sosiolingvistikk. Noen av studiene har også et kontrastivt perspektiv. For tida er jeg involvert i et forskningsprosjekt om utviklinga av setningsadverb i engelsk, der jeg samarbeider jeg med professor Dagmar Haumann ved Universitetet i Bergen.

  Jeg er medlem av forskningsgruppa Language Data and Language Change (LDLC) ved Universitetet i Bergen.

  Språktilegnelse og didaktikk

  I tillegg til historisk lingvistikk har jeg de senere år forsket på språktilegnelse og språkdidaktikk i prosjektet TALE (Teaching and Learning English), som er et samarbeid med kolleger på lærerutdanninga ved UiT. I TALE søker vi å kaste lys over følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilke punkter av engelsk grammatikk, fonetikk osv. er såpass lette å lære at de faller på plass av seg selv, og hvilke punkter krever fokus i språkundervisninga fordi de er vanskelig å lære på egenhånd?
  • Hvordan kan man jobbe med de vanskelige punktene på en måte som er både engasjerende og målrettet/effektiv?

  Undervisning

  Jeg underviser i engelsk språk (grammatikk, fonetikk, vokabular, variasjon osv.), språkdidaktikk, språktilegnelse, flerspråklighet og akademisk skriving og veileder studentene på deres masteroppgaver.


  Medlem i forskningsgruppe