Bilde av Bjørndal, Kristin Emilie W
Bilde av Bjørndal, Kristin Emilie W
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kristin.e.bjorndal@uit.no +4777644274 45054699

Kristin Emilie W Bjørndal


Professor


 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Solo, collaborative or collective? Newly qualified teachers’ experiences of being stirred into induction practices
  European Journal of Teacher Education 2023 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020)
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 20. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere
  Universitetsforlaget 2021 ARKIV
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Anne Ragnhild Grini :
  Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy
  Universitetsforlaget 2020
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Gisken Marianne Meløe :
  Elevmassasje for å fremme positive elev-elev-relasjoner
  Universitetsforlaget 2020
 • Line Husjord, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg
  Universitetsforlaget 2020
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Livsmestring – hva kan det romme?
  Universitetsforlaget 2020
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Gregor Maxwell, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 PROSJEKT / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Svein-Erik Andreassen :
  Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Gunilla Brita Maria Eklund, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2019 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling
  Universitetsforlaget 2019
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning
  Universitetsforlaget 2017
 • Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?
  Acta Didactica Norge 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Digital dømmekraft i skolen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Digital dømmekraft
  Gyldendal Akademisk 2014
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Pedagogisk designforskning - en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring
  Universitetsforlaget 2013
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Bærekraft i praksis i barnehagen
  Universitetsforlaget 2019
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  "Arbeid med å fremme elevers subjektive livskvalitet"
  2023
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  "Arbeid med å fremme elevers subjektive livskvalitet"
  2023
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  Development of student teachers' reflexive habit through writing individual digital learning logs 
  2023
 • Andrea Hofmann, Åsmund Aamaas, Anne-Line Bjerknes, Anne Bergliot Øyehaug, Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  Promoting interdisciplinary teaching in teacher education
  2023
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Hvordan bedre yrkesstarten for lærere
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Svein-Erik Andreassen, Margrethe Amalie Tresselt, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene
  form tidsskrift for kunst og design 23. mai 2022 FULLTEKST
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Folkehelse og livsmestring. Etablere og vedlikeholde et godt psykososialt læringsmiljø 
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Etablering og vedlikehold av et godt psykososialt læringsmiljø gjennom modellering og studentaktiv tilnærming i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
  2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Etablering av psykososialt læringsmiljø
  2021 DATA
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Behold femårig lærerutdanning
  Forskerforum.no 08. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Presentasjon av antologien: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning (Bjørndal og Bergan, 2020), kap. 8: Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy (Bjørndal & Grini, 2020).
  2020
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Heidi Biseth :
  Bygger bro mellom skolen og lærerutdanningen
  07. oktober 2020 DATA
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar
  2019
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway
  2019
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.
  2019
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway
  2019
 • Rachel Elise Jakhelln, Gunilla Brita Maria Eklund, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway
  2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Filosofering med barn og unge styrker medvirkning.
  2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Hva med masterlærerne som er ferdig utdannet – hva sier de?
  2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST - Relevant masterutdanning
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers
  2018
 • Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education
  2017
 • Rachel Elise Jakhelln, Gerd Stølen, Kristin Emilie W Bjørndal, Unn-Doris K. Bæck :
  Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education
  2016
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Gisken Marianne Meløe :
  Barn og filosofi.
  2014
 • kristin Emilie W Bjørndal :
  Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi
  2013
 • Kristin Emilie W Bjørndal :
  Digital dømmekraft
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2012) Digital dømmekraft. Utprøving og empirisk analyse av et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, inspirert av filosofering med barn-bevegelsen, med formål om å fremme kritisk internettbruk.(Doktoravhandling, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk). Tromsø: Universitetet i Tromsø.   
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2002) Statusrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet: BrainBank – kunnskapsbase i læring og undervisning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2003) Statusrapport for prosjektet: Det elektroniske klasserommet – et interaktivt rom for å utvikle student til student respons i lærerutdanning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W. (2000) Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø. Filosofi i skolen. HiO-rapport, side 43-62, nr. 7.


  Forskningsinteresser

  Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) innenfor utdanningsfeltet.

  Medlem av forskergruppe:

     CV

  Arbeidserfaring

  • 2012: Førsteamanuensis i pedagogikk, ILP, UiT
  • 2011: Studieleder og universitetslektor i pedagogikk, ILP, UiT
  • 2010: PhD-stipendiat, ILP, UiT
  • 2009-2010:Studieleder, ILP, UiT
  • 2004-2009: PhD-stipendiat, ILP, UiT
  • 2002-2004: Universitetslektor i pedagogikk, Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP)
  • 2003: Undervisningsoppdrag ved avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Tromsø
  • 2001: Forskningsassistent for professor Tom Tiller ved Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP) ved UiT, PLP, UiT 
  • 2000-2001: Rektor og lærer ved Norsk dataskole as

  For detaljert cv ta kontakt

  Verv

  • 2008/v 2009: Instituttstyremedlem, IPLU, Universitetet i Tromsø.
  • 1997/ v1998: Fagutvalgskoordinator ved Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.
  • 1996/ v1997: Fagutvalgsmedlem, pedagogikk hovedfag. Universitetet i Tromsø.   
  • 1996/ v1997: Styremedlem i Pedagogikkstudentenes Nasjonale Fagråd (PNF).
  • 1997: Vararepresentant i styret for Norsk Studentunion (PNFs NSU-koordinator).

  Kursholder

  • Filosofi i skolen. Bestilling fra Tromsø kommune (7. februar og 14. mars 2006).
  • Filosofi i skolen. Bestilling fra Harstad kommune (22.-23. mars 2006).
  • Veiledning av lærlinger. FAGSAMLING I IKT-DRIFTSFAG for faglige ledere og lærlinger. Bestilling fra Kommunenes Opplæringskontor i Troms (19-20 april 2006).

  Innlegg på konferanser/seminar

  Ikke oppdatert

  • REDD BARNA Nettvettseminar, Folkets hus, Oslo 3. februar 2007, innlegg: Nettvett gjennom filosofiske samtaler.
  • Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO, 16. juni 2006, innlegg: Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.
  • Næringslivsdagene. Universitetet i Tromsø, 17.-18. oktober 2003, innlegg: Å være nyutdannet i det offentlig vs. det private næringsliv
  • IKT- konferanse i Øksnes kommune i Vesterålen, 2003, innlegg: BrainBank – i teori og praksis.
  • IKT- fremtidsvyer for skolen 28.november 2002, innlegg: Kunnskapsbaser.
  • Seminar om filosofi og barn. Høgskolen i Oslo, 11-12. november 1999, innlegg: Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø.