Kjetil Pettersen.jpg
Kjetil Pettersen.jpg
Seksjon for digitale basistjenester kjetil.pettersen@uit.no +4777660631 Tromsø MH U8.247A

Kjetil Pettersen


Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Stillingsbeskrivelse

  • Arbeider med brukerstøtte og drift av datamaskiner.
  • Rådgivning innen IT-støtte til utdanning og forskning.
  • Tjenesteansvarlig for infoskjermtjenesten.

 

Andre spesielle evner: Evnen til å fikse datamaskiner ved håndspåleggelse og tankens kraft.