No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Enhet for administrative tjenester BFE karin.lia@uit.no +4777646095 92222416 Her finner du meg

Karin Lia


HMS rådgiver: rådgivning om HMS og beredskap, risikovurderinger, veiledning i håndtering av farlig avfall, kontaktperson bedriftshelsetjenesten, veiledning databriller

Stillingsbeskrivelse

Rådgivning HMS: rådgivning i ulike saker som inngår i fagområdet HMS (HMS avvik, konflikthåndtering, verneombud og hovedverneombud, retningslinjer og arbeidsrutiner, osv)

Beredskapsarbeid: utarbeide og oppdatere bereskapsplan for fakultetet, leder for lokal innsatsgruppe NFH-bygget, sekretær for lokal beredskapsgruppe, arrangere evakueringsøvelser og beredskapsøvelser ved BFE

Risikovurderinger: planlegger og deltar på risikovurderinger ved BFE, rådgiver i spørsmål som omhandler risikovurdering (hvilke metode som kan brukes, hvordan gjennomføre risikovurderingen, hvem deltar på risikovurderinger osv), godkjenner risikovurderinger gjennomført ved BFE

Veiledning i håndtering av farlig avfall: fagperson i mottakt for farlig avfall på MH-bygget, rådgiver for BFE i spørsmål som angår farlig avfall

Kontaktperson for bedriftshelsetjenesten

Veiledning ved anskaffelse av databriller