Bilde av Sempler, Julia Holte
Foto: Torbein Kvil Gamst
Bilde av Sempler, Julia Holte
Avdeling for forskning, utdanning og formidling julia.sempler@uit.no +4777646817 95733869 957 33869 Her finner du meg

Julia Holte Sempler


Stabsdirektør i universitetsledelsen

Stillingsbeskrivelse

  • Utvikling og oppfølging av strategiske initiativ
  • Koordinering av ledelsens interne og eksterne virksomhet og samhandling​
  • Bidra til og følge opp ledelsens møtearenaer
  • Gog effektiv drift av staben​

  • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
    Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
    2022

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →