No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norges arktiske universitetsmuseum jon.g.blom@uit.no Tromsø

Jon Gunnar Blom • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi, Jon Gunnar Blom :
  Gravfunn under bolighus på Seivåg i Bodø kommune. Sikringsundersøkelse av grav fra yngre jernalder
  2022 FULLTEKST
 • Jørn Erik Henriksen, Jon Gunnar Blom :
  Kjerkvågen i Kabelvåg. Dokumentasjon og retting av skade på gårdshaug og kirkested fra mellomalder i Vågan kommune, Nordland
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Jon Gunnar Blom :
  Myntfunn på Skagen i Seivåg. Ettersøk og maskinell sjakting av mulig myntdepot
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →