No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak j.hansen@uit.no +4777623398 Her finner du meg

Jonas Hansen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Administrativ leder for eksamensteamet ved Det juridiske fakultet.
  • Fast medlem for tekniske og administrativt ansatte i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet.
  • Eksamensrådgiver for 1.-5. avdeling på studiet master i rettsvitenskap.
  • Eksamensrådgiver på studieprogrammet Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea.
  • Eksamensrådgiver på studieprogrammet Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL).
  • Fakultetets FS-superbruker.
  • Medlem av Det juridiske fakultets fuskeutvalg.
  • Ansvarlig for kontroll av datagrunnlaget som rapporteres til DBH.
  • Ansvarlig for Det juridiske fakultets sensorkorps.

Arbeidsområder

Eksamen / Fusk / Plagiat / Studentdata / WISEflow