Workshop - rekruttering

Kursstart: 08.03.2012 10.00
Kursstopp: 08.03.2012 15.00
Sted/lokale: Teorifagbygget, TEO-H1 1.343
Påmeldingsfrist: 01.03.2012

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut

Hva kan vi gjøre for å få flere studenter? Vil du være med å bestemme? Kom på workshop den 8 mars!

Målet med workshopen er å utarbeide ett eller flere konkrete prosjekter for å rekruttere flere studenter til fakultetets studieprogram. Det skal utarbeides minst ett prosjektforslag som har et spesielt fokus på å rekruttere flere kvinnelige studenter.

Workshopen starter kl 10:00 og avsluttes en gang mellom kl 14:00 og 15:00.

Workshopen er åpen for alle ansatte og studenter ved fakultetet. Studenter, og spesielt kvinnelige studenter, oppfordres særlig til å delta!

Dersom du har gode ideer, men ikke anledning til å delta på workshop kan du skrive dem ned, med en kort begrunnelse, og sende dem til rekrutteringsansvarlig (Hanne Sigrun Byhring) så vil jeg presentere dem på workshopen. Det er selvfølgelig også mulig å delta på deler av workshopen, dersom du ikke har mulighet til å være med hele dagen.
Påmeldte

Fornavn Etternavn E-post
Trygve Johnsen Trygve.Johnsen@uit.no