Ingvild-H.-Torheim-Isaksen
Ingvild-H.-Torheim-Isaksen
Avdeling for samlinger ingvild.h.isaksen@uit.no +4777646548 Tromsø UB 135.04

Ingvild Helene Torheim Isaksen


Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system

Stillingsbeskrivelse

Munin vitenarkivet:
 
  • Registrering (alle dokumenttyper)
  • Administrering av doktorgradsavhandlinger i Munin
  • Administrering av mastergradsoppgaver i Munin
  • Administrering av iPortal (tilganger for studieadministrasjonen)
  • Superbruker i Munin
 

Arbeidsområder


  • Isaksen, Ingvild Helene Torheim. f. 11th International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Edinburgh, UK. Programme and Abstracts 2019.
  • Se alle arbeider i CRIStin →