Bilde av Sommerseth, Ingrid
Bilde av Sommerseth, Ingrid
Norges arktiske universitetsmuseum ingrid.sommerseth@uit.no +4777623304 Tromsø TMU F 229

Ingrid Sommerseth


Forsker / Arkeolog - ansvarlig for bergkunst i Nord-Norge

Stillingsbeskrivelse

Ansvar for dokumentasjon, sikring og en forskningsbasert forvaltning av bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museets forvaltningsdistrikt fordeler seg over et stort geografisk område fra Lurøy kommune i Nordland til Sør-Varanger kommune i Finnmark. 

Til sammen dreier det seg om 102 bergkunstlokaliteter med over 3800 figurer som alle er unike. Bergkunsten finnes under hellere, i huler, på steiner, på svaberg og på fjell. Bergkunsten relateres til alle de forhistoriske tidsperioder, fra eldre steinalder for 10 000 år siden og frem til vår tid. Teknikkene er varierte, fra de malte hule- og hellemalerier til slipt og hugd bergkunst som det er mest av.   
 
Arbeid med bergkunsten i nord foregår i tett samarbeid med Riksantikvaren, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Sametinget samt Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum
 

 
 

 • Marianne Skandfer, Bryan Hood, Ingrid Sommerseth :
  LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region.
  Equinox Publishing 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Den samiske bjørnekultuen - arkeologiske spor til samisk historie og religion.
  META - Historiskarkeologisk tidskrift 2021 ARKIV / DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Befaringsrapport av tre hellemalingslokaliteter på gnr. 7/1, Klubben i Porsanger kommune
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Forvaltning av bergkunsten i nord - "vi må ikke la det gro igjen det vi har åpnet!"
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet: Rávdnjai - den strie straumen
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Kan være et skrytebilde som er hogget inn i berget
  03. april 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Nord-Norges største hellemalerier kan gå tapt
  03. mai 2023 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway: hidden sites, stories, and toponymy.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Tromsø Museum feiret jubileumet; Les om gjenstandene i museets samlinger- Helleristningene ved Hella
  15. oktober 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nye hellemalinger i nord - takk til finnerne
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Alta, hvordan tar vi vare på kulturarven og problemer med hærverk
  21. oktober 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  De samiske bjørnegravene: gravtradisjon, myter og landskap
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Research Dissemination - using social media in my work with management and research of ancient rock art in Northern Norway.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene i nord og forvaltning
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2022
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Det er et sjeldent funn: Lars sin nye hobby gjorde at han fant 1000 år gammel pilespiss
  30. september 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene; et perspektiv om alder, tid og bruk
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport arkeologisk nødutgravning. Smeerenburg 2017.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
  Ottar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.
  11. januar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst og Skjøtsel; etanol som rensemiddel på bergkunstfeltene i nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.
  06. april 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.
  23. mars 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fortellingen om bergkunsten på Tennes i Balsfjord og omvisning på feltene.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fant 5000 år gamle hellemaleri i Alta:-Det kriblet litt ekstra i magen
  21. juni 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Innskripsjonene på Steggelneset, Ryøya og historien om Birte
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Balsfjord del I og del II
  25. mai 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene i Balsfjord klargjøres for besøk
  25. juni 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst gjøres klar for besøk.
  25. mai 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Som en hilsen fra en gammel jegerkollega
  05. juni 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skal du gå i fjellet? Ikke gjør dette
  30. juli 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for hulemaleriene i Kollhellaren - Id. 37407. Moskenes kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Uenighet om varder
  30. juli 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Varder i urørt natur kan være ulovlig.
  02. august 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Raser mot "vardebonanza": -Det ser jo fanden ikke ut
  29. juli 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Bjørnegravene i nord: spor etter samisk bjørnekult og bein i huler og ur.
  2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for helleristningen på Brennholtet - Id. 56314, Narvik kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Bjørnegraver i Nord Norge
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Dyreberget på Leiknes - de eldste ristningene i nord
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Nytt fra bergkunsten i nord: bevaringsprogrammet for bergkunst BERG 2011- 2020
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene på Skjervøy - Id. 27573, Skjervøy kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene i Kvalsund - Id. 101686, Hammerfest kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Hva kan arkeologien si om samiske kvinner i fortida?
  2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Her er de ti mest leste sakene på NRK.no/sapmi i 2020
  01. januar 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien
  05. mars 2021 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth m.fl.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

  Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

   


  Medlem i forskningsgruppe