Ingrid Sommerseth


Forsker / Arkeolog

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for dokumentasjon, sikring og en forskningsbasert forvaltning av bergkunsten i Nord-Norge. Arbeider også med de arkeologiske samlingene og er i arbeidsgruppa for den nye utstillingen "Rávdnji - Samiske spor i Tromsøområdet" 

Bergkunsten i museets forvaltningsdistrikt fordeler seg over et stort geografisk område fra Lurøy kommune i Nordland til Sør-Varanger kommune i Finnmark. Til sammen dreier det seg om 117 bergkunstlokaliteter med over 5000 unike figurer. Bergkunsten finnes under hellere, i huler, på steiner, på svaberg og fjell. Bergkunsten dateres til alle de forhistoriske tidsperioder, fra eldre steinalder for 10 000 år siden og frem til vår tid. Teknikkene er varierte, fra de malte hule- og hellemalerier til slipt og hugd bergkunst som det er flest av.   

 
Arbeid med bergkunsten i Nord Norge foregår i tett samarbeid med Riksantikvaren, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Sametinget samt Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum
 

 
 

 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bjørnen sover ikke. Spor etter samiske bjørnegraver i museets magasiner.
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jernalderens jaktpiler fra nordnorske fjell. Mistet eller skutt bort?
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway - hidden sites and rituals
  Brepols 2023 FULLTEKST / ARKIV / DATA / DOI
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bergkunst i nord - nye lokaliteter og status for bergkunstforvaltningen
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Kulturlandskapet på Borg og de arkeologiske utgravningene.
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  En tilfeldig snarvei førte til sensasjonelt funnav 6-7000 år gammel bergkunst.
  30. mai 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Sensasjonelt funn av bergkunst i Sør-Varanger.
  23. mai 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Dronninggrava på Einangen, var det virkelig en dronning der?
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Vi ønsker velkommen til den nye samiske utstillinga Rávdnji - samiske spor i Tromsøområdet
  10. juni 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Rávdni, den strie straumen- samiske spor i Tromsøområdet, en introduksjon av utstillingen
  2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  De fikk ikke tilgang til hjemmene sine - ny utstilling om Tromsøområdets samiske historie
  15. juni 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Ny utstilling om Tromsøs samiske historie.
  13. juni 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Genialt, høyst på tide! om Rávdnji den nye utstillingen på Tromsø Museum
  18. juni 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Ná loktejit oidnosii Romssa čiegus sámi historjjá
  17. juni 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Tromsøs rike samiske historie vises fram i ny utstilling.
  06. juni 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Rávdnji - Samiske spor i Tromsøområdet, en presentasjon av utstillingen til Váissa sameforening fra Sverige og etterkommere fra reindrifta fra Ringvassøya og Kvaløya.
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Ny utställning visar upp Tromsös samiska historia
  17. juni 2024 DATA
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Ingrid Kristine Sommerseth, Rossella Ragazzi :
  Rávdnji Rávdnji - den strie straumen. Samiske spor i Tromsøområdet
  Utstilling 2024
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Ingrid Kristine Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet - foredrag til utstillingsopning av Rávdnji
  2024
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Ingrid Kristine Sommerseth, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Rávdnji - den strie straumen
  2024
 • Ingrid Sommerseth :
  Forvaltning av bergkunsten i nord - "vi må ikke la det gro igjen det vi har åpnet!"
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet: Rávdnji - den strie straumen
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Kan være et skrytebilde som er hogget inn i berget
  03. april 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Befaringsrapport av tre hellemalingslokaliteter på gnr. 7/1, Klubben i Porsanger kommune
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Prehistoric drawings near Kirkenes.
  03. august 2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Dyreberget på Leiknes - de eldste helleristningene i Skandinavia /Judosbákte Leknjárgan - oabmásamos báktesarggoma Skandinavian
  Bårjås 2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jakt og Fangsttradisjoner hos samene på bjørn, ulv, jerv og annnet småvilt
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Nord-Norges største hellemalerier kan gå tapt
  03. mai 2023 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  En reise 7000 år tilbake i tid - Bergkunsten på Tennes, turer og aktiviteter gjennom Den norske turistforening.
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Et felles løft gjennom 27 år for bergkunsten i nord - status, roller og utfordringer.
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Alta, hvordan tar vi vare på kulturarven og problemer med hærverk
  21. oktober 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fant 5000 år gamle hellemaleri i Alta:-Det kriblet litt ekstra i magen
  21. juni 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Tromsø Museum feiret jubileumet; Les om gjenstandene i museets samlinger- Helleristningene ved Hella
  15. oktober 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Det er et sjeldent funn: Lars sin nye hobby gjorde at han fant 1000 år gammel pilespiss
  30. september 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2022
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene; et perspektiv om alder, tid og bruk
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  De samiske bjørnegravene: gravtradisjon, myter og landskap
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nye hellemalinger i nord - takk til finnerne
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway: hidden sites, stories, and toponymy.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport arkeologisk nødutgravning. Smeerenburg 2017.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene i nord og forvaltning
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Research Dissemination - using social media in my work with management and research of ancient rock art in Northern Norway.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.
  23. mars 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.
  11. januar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
  Ottar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.
  06. april 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

  Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

   


  Medlem i forskningsgruppe