#
Foto: Marius Fiskum
#
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø ingrid.heimland@uit.no 77644980 Tromsø HHT 01.408

Ingrid Dyrkorn Heimland


Arbeidstittel

Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

 Personaladministrasjon:

 • Ansettelsessaker
 • Tilrettelegging for nyansatte
 • Ferieregistrering
 • Generell personaloppfølging
 • Flercampus koordineringsarbeid
 • Byggrelaterte saker som romplan/kontortildeling, møblering og utsmykning
 • PhD-oppfølging, bl.a fremdriftsrapportering
 • Senior-/pensjonistoppfølging
 • Organisering av stedlig evakueringsorganisasjon 

Verv/gruppedeltagelse:

 • Ansettelsesråd for administrasjonen ved UiT (2016 - )
 • Valgstyre BFE-fak. (2013 - )
 • Evakueringsleder Handelshøgskolen (2018 - )
 • Formidlings- og rekrutteringsforum på BFE-fak. (2016 - 2019)
 • Prosjektgruppe ledet av BEA for utvikling og innredning av Handelshøgskolens nybygg (2013 - 2016)CV

September 2017 - d.d.: Personaladministrasjon ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø med enkelte oppgaver tilknyttet studieseksjonen ved instituttet.

Februar 2013 - august 2017: Studieadministrasjon og personaladministrasjon ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Juli 2012 - januar 2013: Seksjonssjef for fellestjenester ved Kommunikasjonsavdelinga ved UiT (engasjement).

Oktober 2011 - juni 2012: Seksjonssjef for rekruttering og marked ved Kommunikasjonsavdelinga ved UiT (engasjement).

August 2008 - september 2011: Studieadministrativ ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

August 2007 - juli 2008: Ekstern koordinator ved avdeling for ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i Tromsø.