Hvordan gjør jeg det?

Her finner du lenker til de mest brukte ansatte-ressursene på campus.

Forslag om andre - eller flere? Send oss en epost med lenke og begrunnelse.

HR-portalen
Her finner du informasjon om alt som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet og ledelse på ulike nivå i organisasjonen.

HR - portalen består av tre håndbøker; Medarbeiderhåndbok, Lederhåndbok og HMS håndbok. I tillegg finner du modulen Compendia Stat, som er web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata er samlet under denne fanen.

Portalen krever innlogging.

Ledige stillinger
Ledige stillinger ved UiT annonseres hovedsakelig hos jobbnorge.no


Anskaffelser - kjøp av varer og tjenster

Trenger du ny skrivemaskin (eller massespektrometer, eller bil, eller blyant) eller noe annet som skal betales av UiT? Det er bare noen få på hver enhet som har fullmakt til (altså tillatelse til) å bestille og anskaffe ting. Du finner opplysninger om hvordan du går fram på denne siden. Dette gjelder også for kjøp av tjenester.

Barnehage

Trenger du barnehageplass? På denne siden finner du mer informajon om bl.a. dette.

Boliglån
Universitetet har fondsmidler til boliglån. I tillegg kan statsansatte som er medlem av Statens pensjonskasse få boliglån på inntil 1,7 mill. kr. Her finner du mer informajon om boliglån.

Har du andre inntekter?
Universitetet i Tromsø har retningslinjer for biarbeid, og staten har generelle etiske retningsinjer

Doktorgrad ved Universitetet i Tromsø?
Her finner du informasjon om forskerutdanning ved UiT, og her Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Har du (eller pøver du å få) ekstern finansiering?
Da er det mye å passe på!
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid har mange tips og praktiske opplysninger forvaltning av prosjekter og om finansieringskilder og muligheter. Les mer her.

Er det lenker du savner på denne siden?
Noen flere finner du i venstremargen - har du forslag om andre - eller flere? Send oss en epost med lenke og begrunnelse...Ansvarlig for siden: Asbjørn Ivar Bartnes
Sist endret: 16.06.2014