Varsling av ulykker ved UiT / How to report accidents at the University of Tromsø

 Ved ulykker og kriser skal man umiddelbart ringe aktuelt nødnummer:

 

  • Brannvesen 110
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

 

UiT Norges arktiske universitet har felles internt varslingsnummer:

 

  • 776 44444

 

Varslingsnummeret kan benyttes alle dager og uansett tid på døgnet.

 


Students or staff who discover an emergency situation/crises must report this immediately by dialling one of the relevant external emergency telephone number as well as UiT’s internal emergency number.

External emergency numbers:

  • Fire brigade 110
  • Police 112
  • Ambulance 113

 

Round-the-clock internal emergency number at the University of Tromsø:

+47 776 44444



Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 15.03.2016

Myndighetenes kriseinformasjon, se www.kriseinfo.no