Varsling av ulykker ved UiT / How to report accidents at the University of Tromsø

Universitetet i Tromsø har fått nytt internt varslingsnummer. Ved ulykker/kriser skal man umiddelbart ringe aktuelt nødnummer.

Nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Varsle Universitetet i Tromsø internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:

776 44444


Students or employees who discover an emergency situation/crises must report this immediately by dialling one of the relevant external emergency telephone number as well as UiT’s internal emergency number.

External emergency numbers:

  • Fire brigade: 110
  • Police: 112
  • Ambulance: 113

Round-the-clock internal emergency number at the University of Tromsø:

+47 776 44444Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 08.02.2016

Myndighetenes kriseinformasjon, se www.kriseinfo.no