Verneombud

Verneombudene er arbeidstakernes representanter i den organiserte vernetjenesten. De skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene skal føre tilsyn med at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt.

Arbeidsgiveren har plikt til å ta verneombudet med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Dette omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold som ergonomi, kjemisk helsefare, støy, inneklima, opplæring, informasjon, medmenneskelige forhold, trivsel, arbeidslokaler, brann og forurensning av ytre miljø. Verneombudene skal også tas med på råd under utøvelse av internkontroll og vedlikehold av internkontrollsystemet.

 

Verneombudene velges av og blant de tilsatte i hvert verneområde. Verneombudet velges som person, ikke i kraft av sin stilling. På arbeidsplassen vil du finne oppslag om hvem som er verneombud. Oversikt over verneombudene på Universitetet finner du i internkontrollhåndboka, og her.

 

Verneombudets virksomhet er beskrevet i arbeidsmiljøloven Kap. VI. og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 20.06.2008