Bedriftshelsetjenesten

Alle som er ansatt ved Universitetet i Tromsø har tilbud om bedriftshelsetjeneste. Hensikten er å forebygge sykdom og skade som kan ha sammenheng med arbeidssituasjonen, og øke trivselen og aktiviteten i arbeidsmiljøet.

Konsultasjoner Dersom du har helseproblemer som du tror kan ha årsak i arbeidet, kan du kontakte bedriftshelsetjenesten for timebestilling. Det kan også gis øyeblikkelig hjelp ved skader som oppstår under arbeid.

 

Målrettede helseundersøkelser Bedriftshelsetjenesten innkaller arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare, til målrettede helseundersøkelser. (Helsefarer kan være: støy, asbest, cytostatika, narkosegasser etc...)

 

Arbeidsplassbesøk Etter initiativ fra bedriftens ledelse, verneombud eller arbeidstaker foretar bedriftshelsetjenesten arbeidsplassbesøk for veiledning av enkeltpersoner eller grupper. Veiledningen kan være av kjemisk, fysisk, ergonomisk, sosial eller organisatorisk art. Bedriftshelsetjenesten kan også gi råd i forbindelse med planlegging av nybygging og ombygging av arbeidslokaler.

 

Vernerunder Bedriftshelsetjenesten ønsker å delta på vernerunder. Initiativet til dette må komme fra bedriften selv. Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved utarbeidelse og revisjon av intemkontrollsystemer.

 

AMU, attføring Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og bedriftsinternt attføringsarbeid. Dersom det er ønskelig deltar også bedriftshelsetjenesten i andre utvalg som f.eks. sykefraværsgrupper.

 

Undervisning/kurs Bedriftshelsetjenesten underviser i temaer innenfor helse, miljø og sikkerhet. Som eksempel kan nevnes: nakke-/ryggskole, pausegymnastikk, treningsprinsipper, ergonomi, førstehjelp, psykososiale/organisatoriske problemstillinger, kjemisk helsefare, inneklima, støy, bruk av verneutstyr, røykeavvenning, etc. Bedriftshelsetjenesten skreddersyr gjerne andre undervisningsopplegg ut fra ønsker og behov.

 

Taushetsplikt Bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt, både om personlige forhold og om interne forhold ved Universitetet i Tromsø.

 

Bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Tromsø utføres av Hemis A/S , Strandveien 106, 9006 TromsøAnsvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 18.06.2012