Ansvar for helse miljø og sikkerhet

Ansvaret for helse- miljø og sikkerhet er en lederoppgave på lik linje med andre oppgaver for ledere med personalansvar. ( jfr AML § 14 og HMS-håndboka kap. 3.1).

Alle enhetene skal ha en oversikt over hvordan ansvar og myndighet er fordelt ved enheten. Det skal hvert år lages skriftlige handlingsplaner for HMS ved den enkelte enhet. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i en gjennomgang av HMS-tilstanden ved enheten. For å lykkes med å skape gode HMS-vilkår er medvirkning en forutsetning.

 

Dette innebærer at målsettinger og handlingsplaner må utarbeides i av ledelse og medarbeidere i fellesskap. Det innebærer også at det må være etablert gode kommunikasjonskanaler som sikrer informasjon og tilbakemeldinger. Et godt og tillitsfullt samarbeid er en forutsetning for å kunne opprettholde et trygt, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljøAnsvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist endret: 20.06.2008