Forside doktorgrader


Doktoravhandlinger trykkes profesjonelt på trykkeri i formatet 170x240mm når man skal disputere. HSL-trykkeriet (kun for HSL-ansatte) og Skipnes Kommunikasjon AS har disse malene liggende.

På denne siden ligger derimot en 'vanlig' wordmal i A4 som kan brukes før disputas, når avhandlingen skal sendes til kommisjon.

Forsidene finnes på norsk og engelsk, og med mulighet til å sette inn bilde eller bruke et fast møster hvis man ikke har bilde.

 

Filer til nedlasting

Høyreklikk på en mal, og velg å lagre fila på din egen maskin for å bruke den.

Bokmål wordmal
Med mønster
Med bilde

Nynorsk wordmal
Med mønster
Med bilde

Engelsk wordmal
Med mønster
Med bilde

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på Seksjon for kommunikajson (KOM).

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

 

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

 

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil