Forside masteroppgaver


Studenter ved UiT er ikke pålagt å følge den grafiske profilen ved UiT. Det er likevel utarbeidet maler for forsider til masteroppgaver, slik at man enkelt har en mulighet til å lage forsider som gir et helhetlig uttrykk.

Til høyre finner du flere ferdiglagde oppsett for Microsoft Word som inneholder forsiden (Andre tekstbehandlingsprogram som f.eks. Open Office er ikke støttet).

Forsidene finnes på norsk og engelsk, og med mulighet til å sette inn bilde eller bruke et fast møster hvis man ikke har bilde.

Hvis du ikke ønsker å benytte disse forsidene, eller du ikke har Microsoft Word, står du helt fritt til å lage din egen forside dersom du ønsker det. Det eneste du må huske på er å ta med informasjon som navn, fakultet/institutt, Studieprogram og dato som vist på bildet under.

 

Online kurs og hjelpedokumenter

Avdeling for IT har laget et lite online kurs som tar for seg hvordan man lager lange dokumenter i Microsoft Word. Kurset består av små videoer som tar for hvordan man blant annet bruker stiler, autogenererer innholdsfortegnelser, setter inn sidetall mm. Videoene er laget  for MS Word 2010, men vil også fungere for MS-Word 2013 og MS-Word 2011 (Macintosh)

 

Filer til nedlasting

Høyreklikk på en mal, og velg å lagre fila på din egen maskin for å bruke den.

Norsk wordmal

Med mønster

Med bilde

Engelsk wordmal
Med mønster
Med bilde

inDesign
Zip-fil med alle varianter

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på Seksjon for kommunikajson (KOM).

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

 

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

 

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil