PowerPoint


PowerPoint-malene bidrar til at presentasjonene framstår mest mulig enhetlig i alle sammenhenger. 

Powerpoint-malene kommer i tre valgfrie varianter, en blå, en rød og en hvor valgfritt bilde kan settes inn på forsiden. Malene finnes på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

 

Filer til nedlasting

Høyreklikk på en mal, og velg å lagre fila på din egen maskin for å bruke den.

Bokmål
Blå Rød Bilde
Blå 16:9-format
Rød 16:9-format
Bilde 16:9-format

Engelsk
Blå Rød Bilde
Blå 16:9-format
Rød 16:9-format
Bilde 16:9-format

Samisk
Blå Rød Bilde

Nynorsk
Blå Rød Bilde
Blå 16:9-format
Rød 16:9-format
Bilde 16:9-format

Temaer / Themes
(for endring fra gammel til ny design:

Blå
Rød

Ferdige presentasjoner

Gjenbruk presentasjoner her.

Endre presentasjon fra gammelt til nytt design:

Har du en presentasjon med design fra gammel grafisk profil, kan du med enkle grep endre hele presentasjonen til nytt design uten å kopiere slides over fra gammelt til nytt dokument. Vi skal få lagt ut nye tema-filer på alle maskiner, men i mellomtiden må du laste ned nye temaer, de ligger under Filer til nedlasting. Her er oppskriften, klikk på et bilde for å forstørre:

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil