Bilde av Jørgensen, Eva Jenny B.
Bilde av Jørgensen, Eva Jenny B.
Handelshøgskolen ved UiT i Alta eva.joergensen@uit.no +4778450452 41682640 +4741682640 Her finner du meg

Eva Jenny B. Jørgensen


Førsteamanuensis, Handelshøgskolen, campus Alta


 • Eva Jenny B. Jørgensen, Line Mathisen :
  The nature of entrepreneurs’ engagement with a layered rural context
  International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2023 ARKIV / DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Combining local and international embeddedness in a rural context
  Routledge 2022 ARKIV / DOI
 • Eva Jenny B. Jørgensen, Anja Hagen Olafsen, Etty Ragnhild Nilsen :
  Proximity dimensions and dynamics within an organisation: experiences from a change process
  International Journal of Innovation Management 2022 ARKIV / DOI
 • Samira Sahebalzamani, Eva Jenny B. Jørgensen, Giovanna Bertella, Etty Ragnhild Nilsen :
  A Dynamic Capabilities Approach to Business Model Innovation in Times of Crisis
  Tourism Planning & Development 2022 ARKIV / DOI
 • Line Mathisen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  The significance of knowledge readiness for co-creation in university industry collaborations
  Innovation: Organization and Management 2021 ARKIV / DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Adam Novotny :
  The university ecosystem and the internationalization of spin-off firms
  Edward Elgar Publishing 2020
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Line Mathisen :
  Speed of innovation and proximity in a rural context: the case of a manufacturing SME.
  Edward Elgar Publishing 2018 DOI
 • Evgueni Vinogradov, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Differences in international opportunity identification between native and immigrant entrepreneurs
  Journal of International Entrepreneurship 07. desember 2016 ARKIV / DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Einar Rasmussen :
  The creation and internationalization of border firms
  Edward Elgar Publishing 2016 DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Etty R. Nilsen :
  Development of internationalisation in a capability perspective: Norwegian SMEs in Russia
  International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB) 2015 DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Internationalisation patterns of border firms: speed and embeddedness perspectives
  International Marketing Review 2014 DOI
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen , Peter Fischer , Victor Emelyanov, Maya Chechurina :
  Cross Border Ventures and their Border-Crossing strategies. The Case of Russian and Norwegian "born borders"
  Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai 2011 FULLTEKST
 • Bernt Arne Bertheussen, Kåre Skallerud, Svein Ottar Olsen, Øystein Myrland, Sverre Braathen Thyholdt, Elsa Anita Solstad m.fl.:
  Maktbruk, svak ledelse og dysfunksjonell fakultetsstruktur kan rasere en av UiTs største suksesshistorier
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023 FULLTEKST
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Jeaneth Johansson, May-Britt Öhman, Vigdis Nygaard :
  Insights on rural entrepreneurship from a Sámi perspective
  2023
 • Bernt Arne Bertheussen, Eva Jenny B. Jørgensen, Jørund Haldor Greibrokk, Thomas Gressnes, Øystein Myrland, Svein Ottar Olsen m.fl.:
  Selvskading gir UiT svekket drivkraft i nord [Kronikk i Nordnorsk debatt 4. des. 2022]
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Developing business models for social sustainability in Northern Norwegian and Sami SMEs
  2021
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Anja Hagen Olafsen, Etty Ragnhild Nilsen :
  Norwegian universities in transition: How mergers harm proximity and organizational resilience
  2020
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Industry Mentors: When Entrepreneurs Enter Academia
  2020
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Det unike arktiske entreprenørskapet
  Nordlys 02. oktober 2020 FULLTEKST
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Line Mathisen :
  Developing-research-entrepreneurship linkages in Northern Norway
  2019
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge: Strategi, styring og ledelse
  2019
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Entrepreneurs as academics: practices and effects
  2019
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Strategi, styring og ledelse i små og mellomstore bedrifter, Alta
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Etty Ragnhild Nilsen, Anja Hagen Olafsen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  The show must go on – Resilience, design and proximity in public organizations in transition
  2018
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Developing research-entrepreneurship linkages: the case of business professors
  2018
 • Anja Hagen Olafsen, Etty Ragnhild Nilsen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  The show must go on - the implications of changes in design on proximity, motivation and well-being in organizations in transition
  2018
 • Anja Hagen Olafsen, Etty Ragnhild Nilsen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Management in Dispersed Organizations. The influence of Geographical and Professional Distance in a Self-Determination Theory Perspective
  2018
 • Etty Ragnhild Nilsen, Anja Hagen Olafsen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Managerial proximity: Implications for control and support in dispersed knowledge-intensive organizations
  2018
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Internasjonalisering i et kompetanseperspektiv: norske småbedrifter i Russland
  2017
 • Line Mathisen, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Understanding more about speed of Innovation: the case of an SME in a rural context
  2016
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Reinbukkelvhytta
  2016
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Entreprenørskap på grensen
  2016 OMTALE
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Etty Ragnhild Nilsen :
  Towards a theory of border firm internationalization
  2015 DATA
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Border firms: Norway and Russia
  2015
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  The development of transnational networks in border firms
  2013
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Kunnskapsdeling i kompetanseorganisasjoner
  2013
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Entrepreneurship without borders: a research project
  2012
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Capability development in 'born border' firms
  2012
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen , Einar Rasmussen :
  The creation of 'born border' firms
  2012
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Høgskolen fikk prestisjeprosjekt
  26. oktober 2011 DATA
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  VRI-midler bidro til å hente prestisjeprosjekt til Høgskolen i Finnmark
  21. desember 2011 DATA
 • Mai Camilla Munkejord, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene
  09. mars 2011
 • Mai Camilla Munkejord, Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  Innvandrere som entreprenører
  07. april 2011
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen :
  - Som å vinne seks millioner
  25. oktober 2010 DATA
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  På grensa til Russland
  01. november 2010
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  Cross border entrepreneurship: one perspective on research in The Barents Region
  2010
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  Entrprenørskap i grenseland
  2010
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  Internasjonalt entreprenørskap i Barentsregionen
  2010 OMTALE
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  Exploring the unique characteristics of 'born-borders': a study of geographically focused INVs
  2010
 • Eva Jenny B. Jørgensen :
  'Born-border' firms
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Internasjonalt entreprenørskap, småbedrifters internasjonalisering, kunnskap, kapabiliteter, relasjoner og nettverk 

  Undervisning

  Studieåret 2015/2016: Fagansvar for masterkurs i forskningsdesign og metodevalg (BED-3011F), samt innovasjonsledelse (BED-3065F)

   


  Medlem i forskningsgruppe