#
#
Institutt for språk og kultur elisabeth.scheller@uit.no +4777646340 Tromsø SVHUM A 3026

Elisabeth Scheller


Forsker


 • Scheller, Elisabeth. Samisk språkrevitalisering i Ryssland - möjligheter och utmaningar. 2015 ISBN 978-91-86481-02-5.s 471 - 483.
 • Scheller, Elisabeth. Kola Sami language revitalisation - opportunities and challenges. 2013 (16) ISBN 978-91-7668-943-1. ISSN 1403-6525.s 392 - 421.
 • Scheller, Elisabeth. Ревитализация кильдинского языка - неиспользованные ресурсы (Revitalisation of the Kildin Saami language - unused resources). Murmansk State Humanities University 2012 ISBN 82-03-32456-8.s 38 - 47.
 • Scheller, Elisabeth. The Saami Language Situation in Russia. Uralica Helsingiensia 2011 (5). ISSN 1797-3945.s 79 - 96.
 • Scheller, Elisabeth. Samisk språkrevitalisering i Ryssland : möjligheter och utmaningar. NOA - Norsk som andrespråk 2011; Volum 27 (1). ISSN 0801-3284.s 86 - 119.
 • Scheller, Elisabeth. Samernas språksituation i Ryssland. (fulltekst) Multiethnica 2010 (32). ISSN 0284-396X.s 3 - 8.
 • Scheller, Elisabeth. Samiska i Ryssland - planlägging av en sociolingvistisk utredning. 2007; Volum 11 (11) ISBN 9783932406263. ISSN 0933-4009.s 173 - 200.
 • Scheller, Elisabeth. Die Sprachsituation der Saami in Russland. 2006 ISBN 3-932406-24-9.s 280 - 290.
 • Scheller, Elisabeth. Paren' - ett samiskt lånord i ryskan?. Verlag Dr. Kovac 2004 (55) ISBN 3-8300-1138-5. ISSN 1435-6589.s 173 - 182.
 • Antonova, Aleksandra A.; Ageeva, Anfisa M.; Galkin, Semen N.; Chomjuk, Domna M.; Scheller, Elisabeth. Са̄мь - Рӯшш Са̄ннҍнэххьк / Саамско - Русский Словарь (Kildinsamisk - Rysk ordbok). 2014 ISBN 978-5-9906193-1-9.
 • Scheller, Elisabeth. Lindgren, Astrid (Forfatter), Antonova, Aleksandra Andreevna (Oversetter): Та̄рьенч Кукесьсуххк (Tār'enč Kukes'suchchk); Originaltittel: Pippi Långstrump, Pippi Långstrump går ombord, Pippi Långstrump i Söderhavet. (data) 2013 ISBN 978-5-9903374-3-5.
 • Scheller, Elisabeth. Stichi i poemy o saamiskom krae / Askol'd Bažanov; English translation by Naomi Caffee; with an essay by Johanna Domokos. 2009 (2). ISSN 1866-5632.
 • Scheller, Elisabeth. В Мурманске представили саамскую клавиатуру (I Murmansk presenterades ett samiskt tangentbord). (fulltekst) 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Пиши, читай и говори... по-саамски. Для носителей кильдинского диалекта разработали клавиатуру и специальный словарь.. (fulltekst) 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Языковая технология для саамского языка (Språkteknologi för samiska språket). Сохранение саамского языка в современных условиях (Bevarandet av samiska språket under moderna förutsättningar) 2021-09-22 - 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Будущее кильдинского диалекта саамского языка – возможности и вызовы. (Kildinsamiska språkets framtid – möjligheter och utmaningar.). Опыт преподавания саамского языка в России и Скандинавских странах. (Erfarenheter inom samiskundervisningen i Ryssland och de skandinaviska länderna.) 2021-09-21 - 2021.
 • Scheller, Elisabeth. В Мурманске состоялась презентация саамской клавиатуры для мобильного телефона и электронного саамского словаря (I Murmansk presenterades ett samiskt tangentbord för mobiltelefoner och en digital samisk ordbok). (fulltekst) 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Neahttasátnegirji gielddasámegillii. (fulltekst) 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Viimmat digitála sátnegirji gielddasámegillii. (fulltekst) 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Презентация саамской клавиатуры для смартфонов и электронного саамского словаря. (Presentation av ett kildinsamiskt tangentbord för smarttelefoner och en elektronisk kildinsamisk ordboк). Presentation av ett kildinsamiskt tangentbord och en elektronisk kildinsamisk ordboк 2021-10-24 - 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Презентация саамской клавиатуры для смартфонов и электронного саамского словаря. (Lansering av ett kildinsamiskt tangentbord för smarttelefoner och en elektronisk kildinsamisk ordboк). Lansering av ett kildinsamiskt tangentbord och en elektronisk kildinsamisk ordboк 2021-10-09 - 2021.
 • Scheller, Elisabeth. Korrektur av utvalda kildinsamiska texter. 2019 ISBN 978-5-4489-0229-1.
 • Scheller, Elisabeth. Нормативный письменный язык для кильдинского диалекта саамского языка – что такое и зачем это нужно (Normerat skrftspråk för kildinsamiska – vad är detta och vad är detta bra för). Презентация "Альманаха саамской литературы" 2019-05-23 - 2019.
 • Scheller, Elisabeth. Саамский язык – языковой сдвиг и ревитализация языка (Samiska språk – språkbyte och språkrevitalisering). Föredrag för studenter och anställda vid Murmansks Arktiska Universitet 2019-05-31 - 2019.
 • Scheller, Elisabeth. Samisk språkrevitalisering – vilken roll har akademiska institutioner?. Henrik Steffens-Vorlesung 2019-04-23 - 2019.
 • Lantto, Patrik; Scheller, Elisabeth. Saami education. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 258 - 260.
 • Scheller, Elisabeth; Vinka, Mikael. Saami languages. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 265 - 270.
 • Scheller, Elisabeth. Revitalisering av kolasamisk slöjd – studieresor till etnografiska museer i Ryssland och Sverige. Samisk søndag på Tromsø Museum 2016-01-31 - 2016.
 • Scheller, Elisabeth. Ненормативная лексика в Саамское-Русском словаре (Svordomar i den Samisk-ryska ordboken). (fulltekst) Хибины.com 2015.
 • Scheller, Elisabeth. «Cihppa, cinná ja anašit» dihte bálkestuvvui sátnegirji. (fulltekst) 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Pippi hjelper truet språk. (fulltekst) 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Не уйдёт в историю саамский язык (Det samiska språket kommer inte att försvinna i historien). (fulltekst) 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok"). Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok") 2015-04-07 - 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok"). "Литературная гостиная" ("Det literära vardagsrummet") 2015-03-28 - 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Diskussionsbidrag i paneldebatten "What can we do to prevent the languages from dying?". Barents Indigenous Peoples' Conference 2015-02-05 - 2015.
 • Scheller, Elisabeth. Традиции предков в новый век (Förfädernas traditioner till det nya seklet). (fulltekst) 2014.
 • Scheller, Elisabeth. Pippi Langstrømpe på kildinsamisk med UiTs hjelp. (fulltekst) 2014.
 • Scheller, Elisabeth. Valget av Sovkina er kjent ugyldig. (data) 2014.
 • Scheller, Elisabeth. Презентация книги “Та̄рьенч Кукесьсуххк” (Presentation av boken "Pippi Långstrump" på kildinsamiska). Презентация книги “Та̄рьенч Кукесьсуххк” (Presentation av boken "Pippi Långstrump" på kildinsamiska) 2014-05-21 - 2014.
 • Scheller, Elisabeth; Ageeva, Anfisa M.; Chomjuk, Domna M.. Са̄мь кӣл паййнэмушш я кӣлл технология – Возрождение саамского языка и языковая технология (Saami language revitalisation and language technology)). Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли» (International exhibition and fair ”Treasures of the Saami Earth”) 2014-11-15 - 2014.
 • Trosterud, Trond; Scheller, Elisabeth. OAHPA! Гиеллатэкно - языковая технология помогает тебе в изучении саамского языка. [Oahpa! Giellatekno - språkteknologie hälper dig med att lära dig samiska, Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid Universitetet i Tromsø (Plakat). 2014.
 • Scheller, Elisabeth. Стратегия самоопределения [Strategin till självbestämmande]. (fulltekst) 2013.
 • Scheller, Elisabeth. Språkdödsdiagnoser och jakten efter de "sista talarna" – utfordringar och etiskt ansvar inom minoritetsspråkforskning. (fulltekst) Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Keränen, Mari; Kucerova, Hana; Scheller, Elisabeth. Skolan som verktyg i nationalstaternas assimileringspolitik. Ett eksemplel från Tornedalen (Introduktion till visningen av filmen "Elina - som om jag inte fanns"). Språk og film (Språkåret 2013) 2013-10-22 - 2013.
 • Scheller, Elisabeth. De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering. Giellagiella forum 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.
 • Scheller, Elisabeth. Diskussionsbidrag i paneldebatten på Riddu Riđđu - Sesam-seminaret 2013: "Status Quo for samiske språk eller fungerer revitaliseringen?". Riddu Riđđu - Sesam-seminaret 2013 2013-07-12 - 2013.
 • Scheller, Elisabeth. Giellajápmindiagnosat ja "maŋimuš giellahálliid" ohcan (översättning från svenska till norsamiska: Lill Tove Fredriksen). (fulltekst) Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2013 (13).s 34 - 38.
 • Scheller, Elisabeth. De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering. Nuppelogis SFS jahkečoahkkimis 2013-05-25 - 2013-05-25 2013.
 • Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava. ‘To Kill a Reindeer’ or ‘Exterminate Reality’? Reindeer Husbandry and Kola Peninsula Indigenous Peoples in Western Media. (fulltekst) FINUGOR.RU - The Finno-Ugric media center 2013.
 • Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava. «Убить оленя» - или правду? ["Att döda en ren" - eller sanningen?]. (fulltekst) Мурманский Вестник [Murmanskij Vestnik] 2013.
 • Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava. Reindrift på Kola i vestlige media. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Scheller, Elisabeth. Kildinsamisk språkrevitalisering i ett könsperspektiv. PhD-Seminar: "Fornemmelse for kjønn": Kjønnsforskning og analytiske strategier 2013-02-15 - 2013.
 • Scheller, Elisabeth. Att (fel)bedöma en språksituation: utfordringar och etiskt ansvar inom minoritetsspråkforskning. Språk- og samfunnsmöte 2012-12-11 - 2012.
 • Scheller, Elisabeth. Kildinsamisk språkrevitalisering på internet och barriären för att skriva. (data) Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.
 • Scheller, Elisabeth. Ревитализация колтта-саамского языка через границы – возможности и вызовы (Skolt Saami language revitalisation across the borders - opportunities and challenges). Skolt Sámi Language and Culture Conference 2012-06-14 - 2012-06-15 2012.
 • Scheller, Elisabeth. "Ovttasbargu riikkaid gaskkas eaktun nuortalašgiela ja -kultuvrra seailumii". 2012.
 • Scheller, Elisabeth. Universitetet i Tromsø med revitaliserande kurs i kildinsamisk. (fulltekst) 2012.
 • Scheller, Elisabeth. Ovttasbargu riikkaid gaskkas eaktun nuortalašgiela ja -kultuvrra seailumii. 2012.
 • Scheller, Elisabeth. Muitosánit Áskold Bažanovii (översättning från svenska till norsamiska: Lill Tove Fredriksen). Sámis 2012 (12). ISSN 0809-7410.s 24 - 29.
 • Scheller, Elisabeth; Sharshina, Nina S.. Ко̄ввас куаррэ, Луяввьр 2008 ы. Koovvas kuarre, Lujavv'r 2008 y. (To sew a Saami tent, Lovozero 2008, Teaching video, Language: Kildin Saami). 2012.
 • Scheller, Elisabeth; Lukin, Pjotr. Са̄мь кӣл са̄йй (Webside in the Kildin Saami language with information about the Saami languages in Russia). (fulltekst) 2012.
 • Scheller, Elisabeth. Предложения по созданию программы возрождения саамских языков в Мурманской области [Förslag för ett program för att revitalisera de samiska språken i Murmansks län]. Круглый стол по саамскому языку [Diskussionsrunda om det samiska språket]; arrangerad av: NKC det Etniska kulturcentret i Lovozero, GOUB Urfolkscentret i Murmansk, Samisk kompetenscentrum i Lovozero, AKS Kolasamernas Förbund. 2012-05-26 - 2012.
 • Scheller, Elisabeth; Rießler, Michael. Презентация языкового архива DoBeS. [Presentation av språkarkivet DoBes]. Presentation av språkarkivet DoBes och diskussion av hur arkivmaterialet kan tillgänglig göras för kolasamerna 2011-10-23 - 2011-10-24 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Ревитализация кильдинского языка – неиспользованные ресурсы (Kildin Saami language revitalisation - unused resources). Международная научная конференция, МГГУ «Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и культуры на Севере» (International scientific conference. MGGU "Saami identity: problems of language and cultural revitalisation in the North) 2011-03-10 - 2011-03-11 2011.
 • Scheller, Elisabeth. La samene i Russland selv styre sin politikk. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 42 - .
 • Scheller, Elisabeth. Kola Saami language revitalisation – opportunities and challenges. Seminar för Forskningsgruppen for komparativ urfolksforskning (IAS/KURF) 2011-09-16 - 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Språkrevitalisering och ortografi. Skriftspråk och språkteknologi: möjligheter och utmaningar för pitesamiskan 2011-05-14 - 2011-05-15 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Языки кольских саами: ситуация и перспективы (The languages of the Kola Saami: situation and perspectives). Круглый стол на I Межд. выставке-ярмарке достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности КМН МО «Сокровища саамской земли» (I. International exhibition and fair ”Treasures of the Saami Earth”) 2011-11-12 - 2011-11-13 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Ревитализация языков кольских саами. Что это такое? (Revitalisation of the Kola Saami languages. What does it mean?). 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Культурно-экономическое развитие кольско-саамского сообщества и международное сотрудничество: проблемы и перспективы (Cultural and economic development of the Kola Saami community and international cooperation: problems and perspectives). Межд. научно-практический семинар: Этно-туризм в Ловозерском районе: проблемы и перспективы развития в территориях традиционного природопользования (Int. popular-scient. seminary: Ethno tourism in the municipality of Lovozero:problems and perspecive) 2011-11-18 - 2011.
 • Scheller, Elisabeth; Rießler, Michael. Языковая документация для саамов Кольского полуострова. (Language documentation for the Saami people on the Kola peninsula). (fulltekst) 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Международное сотрудничество: проблемы и перспективы (International cooperation: problems and opportunities). (fulltekst) 2011.
 • Trosterud, Trond; Scheller, Elisabeth. Oahpa! помогает тебе в изучении саамского языка. [Oahpa! hälper dig med att lära dig samiska, Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid Universitetet i Tromsø. 2011.
 • Scheller, Elisabeth; Hatteng, Bjørn. Карта: Саамские языки в России: традиционные языковые границы. [Karta: De samiska språken i Ryssland: traditionella språkgränser]. 2011.
 • Scheller, Elisabeth. Sām’ Kīll Syjjt – Språkläger i kildinsamiska, Lujavv’r, 11.07. – 24.07.2009, Rapport. 2010.
 • Scheller, Elisabeth. Ситуация саамских языков в России / Situacija saamskich jazykov v Rossii (The situation of the Saami languages in Russia). (fulltekst) Nauka i Biznes na Murmane 2010 (2(69)). ISSN 1684-7466.s 15 - 27.
 • Scheller, Elisabeth. The Saami language situation in Russia and possibilities for a revitalisation of Kildin Saami. Sociolinguistic PhD-seminar 2010-10-04 - 2010-10-06 2010.
 • Scheller, Elisabeth. Capacity building and revitalization in practice. Winter school: Saami language documentation and revitalization 2010-03-01 - 2010-03-11 2010.
 • Scheller, Elisabeth. Возрождение и развитие саамских языков в Скандинавии на примере практических языковых центров / Vozroždenie i razvitie saamskich jazykov v Skandinavii na primere praktičeskich jazykovych centrov (Revitalisation and development of the Saami languages in Scandinavia in the case of practical language centers). Коренного Малочисленного Народа Севера в Мурманской области" (Discussion forum: "Preservation of the language and culture of the Saami - the indigenous minority people of the North in the Murmansk region) 2009-12-23 - 2009.
 • Scheller, Elisabeth. The Saami language situation in Russia and possibilities for a revitalization of Kildin Saami. Phd kurs i sociolingvistik och flerspråkighet 2009-09-21 - 2009-09-23 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Saami multilingualism and revitalisation: experiences from western end eastern parts of Sápmi – Kola Saami. Equally Diverse? Comparing linguistic and cultural Minorities in the Russian Federation and the European Union 2009-01-14 - 2009-01-18 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Samiskan i Ryssland – språksituation och revitalisering. Gästföreläsning vid Sámi allaskuvla 2009-01-19 - 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Samernas språksituation i Ryssland. Samisk forskningsmaraton 2009-02-05 - 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Situacija saamskogo jazyka v Rossii i perspektiva ego sochranenija na budušžee (The situation of the Saami languages in Russia and perspectives for their revitalization). Final report of the Kola Saami Documentation project 2009-03-09 - 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Situacija saamskogo jazyka v Rossii i perspektiva ego sochranenija na budušžee (The situation of the Saami languages in Russia and perspectives for their revitalization). Final report of the Kola Saami Documentation project 2009-03-10 - 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Samiskan i Ryssland – språksituation och revitalisering. Giellagiella Foruma 2009-06-10 - 2009-06-11 2009.
 • Scheller, Elisabeth. New media, technology and teaching methods for Kildin Saami. International Conference on Minority Languages XII 2009-03-28 - 2009-03-30 2009.
 • Scheller, Elisabeth. The Saami Language Situation in Russia. 2nd Saami Linguistics Symposium 2009-11-19 - 2009-11-21 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Саамские стихи звучали на английском. (Saami poems sounded in English). (fulltekst) 2009.
 • Scheller, Elisabeth. Пудэ проект «Куэлнэгк нёа̄рк са̄мь кӣлэ документация»/ Pudė proekt «Kuėlnėgk nëark saam' kiilė dokumentacija» /The project «Kola Saami Documentation Project» is finnished. (fulltekst) Кӣл кя̄ййн. Нюххчманн 2009 ы. № 1 (1) Ловозеро: «Cамиздат». Kiil kjaajjn. Njuchchčmann 2009 y. Nr. 1 (1) Lovozero: ”Samizdat” 2009; Volum 1 (1).s 2 - 3.
 • Scheller, Elisabeth. Revitalization of Kildin Saami - Possibilities and Challenges (Fieldwork Impressions from Russia). Workshop om dokumentasjon og revitalisering av samiske språk 2008-02-28 - 2008-02-29 2008.
 • Scheller, Elisabeth; Dubovtsev, Andrej A.; Vasiljev, Maksim. Land and private reindeer herding. A young Saami's dream. (Short documentary film. Languages: Kildin Saami, Russian. Subtitles: English. Run time: 23 min.). 2008.
 • Sharshina, Nina S.; Scheller, Elisabeth; Antonova, Aleksandra A.. Са̄мькилсыййт (о̄ххпнуввэмтуй) 1 Грамматика Saam'kilsyjjt (teaching materials) 1 Grammar (Kildin Saami Grammar). (fulltekst) 2008.
 • Sharshina, Nina S.; Scheller, Elisabeth; Antonova, Aleksandra A.. Са̄мькилсыййт (о̄ххпнуввэмтуй) 2 Лексика Saam'kilsyjjt (teaching materials) 2 Lexic (Kildin Saami Lexic). (fulltekst) 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Inslag om kildinsamiskt språkläger i Lovozero. Ođđasat - nyheter på samisk. 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Са̄мь Кӣлл Сыййт -Лагерь по изучению кильдинского диалекта саамского языка, Луяввьр, 13.08. - 26.08.2007, Отчет (Saam' kiill Syjjt - Kildin Saami Language camp, Lovozero 13.08. - 26.08.2007, Report). (fulltekst) 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Sām’ Kīll Sījjt – Språkläger i kildinsamiska, Lujavv’r, 13.08. – 26.08.2007, Rapport. 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Sām’ Kīll Syjjt – Språkläger i kildinsamiska, Lujavv’r, 03.07. – 17.07.2008, Rapport. (fulltekst) 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Звучала живая саамская речь. [You could hear the sound of lively Saami language]. 2008.
 • Scheller, Elisabeth. Kola Saami in Russia. Panel III "Minority languages and revitalization”. International Workshop: Language and Cultural Rights of Minorities and Indigenous Peoples in Europe: Comparing Russian Federation and European Union 2007-08-28 - 2007-09-01 2007.
 • Scheller, Elisabeth. Inslag om kildinsamiskt språkläger i Lovozero. TV 21 Murmansk. 2007.
 • Scheller, Elisabeth. The Sámi languages in Russia: Planning of a sociolinguistic investigation. PhD-kurs: Language contact from a political and social perspective 2006-11-06 - 2006-11-11 2006.
 • Scheller, Elisabeth. Samiskan i Ryssland: Språksituation och språkdokumentation. Fagseminar 2006-02-02 - 2006.
 • Scheller, Elisabeth; Scheller, Elisabeth. De samiska språken i Ryssland: planläggning av en sociolingvistisk enkät- och intervjuundersökning med sikt på en eventuell revitalisering av kildin. Seminar om samisk språkvetenskap 2006-05-04 - 2006-05-05 2006.
 • Scheller, Elisabeth. Саамский язык - как можно его развить и сохранить? (The Saami language – how is it possible to develop it and to save it?). KSDP-Projektseminar 2006-11-30 - 2006.
 • Scheller, Elisabeth. Саамский язык - как можно его развить и сохранить? (The Saami language – how is it possible to develop it and to save it?). KSDP-Projektseminar 2006-12-06 - 2006.
 • Scheller, Elisabeth; Afanasjeva, Anna. Med tiden som fiende. 2006.
 • Scheller, Elisabeth. Возродить утерянное. (To revitalise the lost). 2006.
 • Scheller, Elisabeth. Unik studie kartlägger samiska dialekter. (fulltekst) 2005.
 • Scheller, Elisabeth; Rießler, Michael; Kusmenko, Jurij. Нет плохих языков (There are no bad languages). 2005.
 • Scheller, Elisabeth. Kolasamiska - språkbyte eller språkbevarande? en sociolingvistisk studie av samernas språksituation i Ryssland. 2004.
 • Scheller, Elisabeth. Alchalalalaj, Nadežda Bol'šakova och den samiska litteraturen i Ryssland. Samefolket 2004 (2).s 28 - 29.
 • Scheller, Elisabeth. Sorberna i Tyskland hotas av brunkolsdriften. Samefolket 2004 (5).s 30 - 31.
 • Scheller, Elisabeth. Paren' - ett samiskt lånord i ryskan?. “The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact” 2003-10-24 - 2003-10-25 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi och ordböcker för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvetenskap och aktionsforskning, t.ex.: praktisk språkrevitalisering, utveckling av analoga och digitala läromedel, utarbetning av undervisningsmetoder för urfolks- och minoritetsspråk, skriftspråksnormering.


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM A 3026

  Klikk for større kart