Personkort bilde

Catrine Stenvold Øien

Førstekonsulent Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Studieveileder for bachelorprogrammet i statsvitenskap
 • Studieveileder for masterprogrammet i statsvitenskap
 • Undervisingsplanlegging
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Programsekretær for programstyret i statsvitenskap
 • Planlegging og avvikling av eksamen for emner knyttet til studieprogrammene i statsvitenskap
 • Oppdatering og kvalitetssikring av studieprogram, emner og studieinformasjon på nett
 • Kontroll av måltall, opptakstall og studiepoengproduksjon
 • Saksbehandling studieadministrasjon

Benytter følgende verktøy: ePhorte, FS, WISEflow, EpN, studiepublisering, DBH, Canvas

 

 • Andreassen, Gøril; Stenvold, Linda Catrine; Rudmin, Floyd Webster. “My dog is my best friend”: Health benefits of emotional attachment to a pet. Psychology & Society 2013; Volum 5. ISSN 2041-5893.s 6 - 23.

 • [Loading...]