Bilde av Kjærvik, Cato
Bilde av Kjærvik, Cato
Institutt for klinisk medisin cato.kjarvik@uit.no 41662667

Cato Kjærvik


Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis

Lokal koordinator for medisinstudenter i 5.års praksis ved kirurgisk/ortopedisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen

Arbeidsområder

Undervisning / Veiledning

 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Eva Stensland, Eva Hansen Dybvik, Odd Søreide :
  Patient-reported outcome measures in hip fracture patients: data on 35,206 patients from the Norwegian Hip Fracture Register, 2014 to 2018
  The Bone & Joint Journal 2024 ARKIV / DOI
 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Eva Stensland, Bård Erling Uleberg, Kristin Taraldsen, Odd Søreide :
  Impact of physiotherapy access on health-related quality of life following hip fracture: an observational study on 30 752 hip fractures from the Norwegian Hip Fracture Register 2014-2018
  BMJ Open 2024 DOI
 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Eva Stensland, Kristin Taraldsen, Bård Erling Uleberg, Odd Søreide :
  Impact of physiotherapy access on health-related quality of life following hip fracture: an observational study on 30 752 hip fractures from the Norwegian Hip Fracture Register 2014–2018
  BMJ Open 07. juni 2024 ARKIV / DOI
 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Eva Stensland, Jurate Saltyte Benth, Odd Søreide :
  Modifiable and non-modifiable risk factors in hip fracture mortality in Norway, 2014 to 2018 : a linked multiregistry study
  The Bone & Joint Journal 01. juli 2022 ARKIV / DOI
 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Lars B. Engesæter, Eva Stensland, Eva Hansen Dybvik, Odd Søreide :
  Waiting time for hip fracture surgery: hospital variation, causes, and effects on postoperative mortality data on 37,708 operations reported to the Norwegian Hip fracture Register from 2014 to 2018
  Bone & Joint Open (BJO) 2021 ARKIV / DOI
 • Cato Kjærvik, Eva Stensland, Hanne Sigrun Byhring, Jan-Erik Gjertsen, Eva Hansen Dybvik, Odd Søreide :
  Hip fracture treatment in Norway: deviation from evidence-based treatment guidelines: data from the Norwegian Hip Fracture Register
  Bone & Joint Open (BJO) 2020 DOI
 • Cato Kjærvik :
  Tredobbel skjevhet i hoftebruddata gir fare for skjeve slutninger. Hva kan vi gjøre med det?
  2024
 • Cato Kjærvik :
  Hoftebrudd i Norge - ulikhet i behandling og resultat
  2024
 • Cato Kjærvik :
  Pro/Con symposiet - Pro hofteprotese ved hoftebrudd under 60 år
  2023
 • Cato Kjærvik :
  Hoftebrudd – hvorfor rammes kvinner så hardt?
  2023
 • Erik Bråtveit, Jan-Erik Gjertsen, Cato Kjærvik :
  Sosioøkonomiske forhold påvirker pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) etter hoftebrudd
  2023
 • Cato Kjærvik :
  Hvordan gjøre registerfeltet mer tilgjengelig for forskere og deltakere?
  2022
 • Cato Kjærvik :
  Inequity in treatment of hip fractures in Norway – causes and consequences
  2022
 • Cato Kjærvik :
  Hip fractures in Norway - Inequity in treatment and outcomes
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Cato Kjærvik, Odd Søreide, Eva Stensland, Jan-Erik Gjertsen :
  Socioeconomic factors - effects on outcome after hip fractures
  2022
 • Cato Kjærvik, Odd Søreide, Jan-Erik Gjertsen, Eva Stensland, Hanne Sigrun Byhring, Eva Hansen Dybvik :
  Effects of adherence to guidelines in treatment of displaced femoral neck fractures
  2022
 • Cato Kjærvik :
  Ortopedisk traumatologi for Paramedisinutdanningen
  2021
 • Cato Kjærvik, Jan-Erik Gjertsen, Odd Søreide, Eva Stensland, Eva Hansen Dybvik, Hanne Sigrun Byhring :
  Betydelig variasjon i etterlevelse etter retningslinjer for behandling av dislokerte lårhalsbrudd
  2020
 • Cato Kjærvik, Eva Stensland, Hanne Sigrun Byhring, Eva Hansen Dybvik, Jan-Erik Gjertsen, Odd Søreide :
  Effekt av etterlevelse av retningslinjer for behandling av dislokerte lårhalsbrudd
  2020
 • Cato Kjærvik, Eva Stensland, Odd Søreide, Jan-Erik Gjertsen, Eva Hansen Dybvik :
  Sykehusegenskaper påvirker overlevelse etter hoftebrudd
  2019
 • Cato Kjærvik, Kirsten Lundgreen :
  Galt kan være rett
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 DOI
 • Cato Kjærvik :
  Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  PhD innen variasjon i helsetjenester for hoftebruddpasienter

  Helsetjenesteforskning. Ortopedi.