Personkort bilde

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte Stab hos rektor og direktør
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Administrativ lederstøtte for universitetsledelsen, med følgende faste oppgaver:

  • Utvalgssekretær for UiTs styremøter
  • Koordinere møter og besøk
  • Saksbehandle søknader til rektors strategiske midler

[Loading...]