#
#
Det juridiske fakultet bjorn.lotveit@uit.no +4777620862 Tromsø TEO-H4 4.534

Løtveit, Bjørn


Prodekan for forskning

Stillingsbeskrivelse

Som prodekan for forskning inngår jeg i ledergruppen ved Det juridiske fakultet, og har blant annet ansvaret for å følge opp fakultetets PhD-program og stipendiater, lede fakultetets forskningsutvalg, representere fakultetet i universitetets sentrale forskningsstrategiske utvalg, fremme en sterk forskerkultur med gode og synlige forskergrupper, og bidra til å øke antallet eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Jeg er i tillegg en aktiv forsker og underviser.


 • Løtveit, Bjørn. I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område?. Jussens venner 2020. ISSN 0022-6971.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2020-01-02.
 • Løtveit, Bjørn. Vilkårene for opplåning av pant. Lov og Rett 2018; Volum 57 (10). ISSN 0024-6980.s 625 - 645.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-04.
 • Løtveit, Bjørn. Pantsettelse av immaterialrettigheter. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215040875.
 • Løtveit, Bjørn. "Dialog" i forhåndsinnspilt undervisning. Gode sosiale læringsmiljø & nettundervisning 2021-10-11 - 2021-10-11 2021.
 • Løtveit, Bjørn. Dealing with meaningless feedback. Sommarøy ph.d. student seminar 2021-09-20 - 2021-09-21 2021.
 • Løtveit, Bjørn; Nadheim, Morten Smedal. Opphavsrett og tredjepartskonflikter. Den årlige opphavsrettsdagen 2021-05-06 - 2021-05-06 2021.
 • Løtveit, Bjørn. Formuerettens rolle i teknologisk utvikling. Seminar i Formuerettsgruppen 2019-09-02 - 2019-09-02 2019.
 • Løtveit, Bjørn. Violence in Same Sex Relationships. UN Day for the Elimination of Violence Against Women: Talks on Violence in the Cycle of Life 2018-11-27 - 2018-11-27 2018.
 • Løtveit, Bjørn. Pantsettelse av immaterialrettigheter etter norsk rett. NIR Waterhole 2018-05-29 - 2018-05-29 2018.
 • Løtveit, Bjørn. Særbehandling av jussen ved UiT?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Løtveit, Bjørn. Pantsettelse av immaterielle rettigheter. Bergen Immaterialrettsforum 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Løtveit, Bjørn. Bør radikale endringer være et eksperiment?. (fulltekst) Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Løtveit, Bjørn. Omorganisering av UiT – prinsipper, dilemmaer og synergier. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er hovedsakelig tingsrett, panterett, finansmarkedsrett og immaterialrett.

  Undervisning

  Jeg underviser hovedsakelig i obligasjonsrett og panterett, men har også undervisningserfaring innen avtalerett, internasjonal privatrett og juridisk metode. Jeg veileder jevnlig masteroppgaver innen ulike temaer.
  TEO-H4 4.534

  Klikk for større kart