Bjørg-Hunstad
Bjørg-Hunstad
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak bjorg.hunstad@uit.no +4777623236 Tromsø TEO-H4 4.454

Bjørg Hunstad


Teamleder Ekstern finansiering

Stillingsbeskrivelse

Teamleder for team ekstern finansiering

 

Informasjon om finansieringskilder og søkermuligheter til vitenskapelige ansatte

 

Generell rådgivning, budsjettoppsett og kvalitetssikring av eksterne søknader på forskningsprosjekter

Klargjøring av innvilgede forskningprosjekt ved oppstart, konsortieavtaler, gjennomføring, underveisrapportering og avslutning

 

Dialog med enhetene om prosjektgjennomføring

 

Utlysning og tildeling av fakultetsinterne forskningsmidler

 

 
TEO-H4 4.454

Klikk for større kart