Bilde av Kassah, Bente Lilljan Lind
Bilde av Kassah, Bente Lilljan Lind
Barnevern i Harstad bente.l.kassah@uit.no +4777058258 Harstad

Bente Lilljan Lind Kassah


Professor


 • Hilde Nordahl-Pedersen, Sven Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Kunnskapsbaserte tjenester i kommunale sykehjem - idealer og realiteter
  Geriatrisk sykepleie 2023
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Antologiens sentrale begreper og perspektiver
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem – handlingsrommets betydning
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Katrine Høgmo, Kwesi Alexander Kassah, Bente Lind Kassah :
  Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Bente Lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, deborah phillips :
  Children with Intellectual Disabilities and Special School Education in Ghana
  International Journal of Disability, Development and Education 18. september 2017 DOI
 • Rita Øymo Solbakk, Bente Lind Kassah, Grethe M. Borgerød :
  Vold rettet mot ansatte i kommunalt barnevern.
  Fagbokforlaget 2018
 • Siri Tønnessen, Bente Lind Kassah :
  Pårørende til pasienter og brukere i kommunale helse- og omsorgstjenester
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Folkehelsearbeid - sentrale utviklingstrekk
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Siri Tønnessen, Bente lilljan lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten
  Sykepleien Forskning 2016 ARKIV / DOI
 • Silje Mæhle, Gunn-Tove Minde, Bente Lind Kassah :
  Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Bente lilljan lind Kassah, Siri Tønnessen :
  Samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester - en studie av hjemmesykepleieres erfaringer
  Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ARKIV / DOI
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Inger S. Martinussen, Hanne Sissel Mikalsen Berg, Bente lilljan lind Kassah :
  Hverdagsrehabilitering - helsefremming gjennom empowerment
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Bente L. L. Kassah, Alexander Kwesi Kassah, Elisabeth Anie Dahl :
  Akuttarbeid ved barnevernvakten: Kollektive og individuelle mestringsstategier :
  Sosiologisk Tidsskrift 2015
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Siri Tønnessen :
  Vilkår for samhandling og et helhetlig pasientperspektiv i helse- og omsorgstjenestene
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Siri Tønnessen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Samhandlingsreformen - utfordringer, løsninger og implikasjoner
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Gunn-Mari Jenssen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Informasjonsflyt i omsorgstjenesten - bruk av elektronisk pasientjournal
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Funksjonshemning og normalitetsdilemmaet
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Samhandlingen med bestiller- og utførerenheten
  Geriatrisk sykepleie 2014
 • Kwesi Alexander Kassah, Bjørn-Eirik Johnsen, Bente Lilljan Lind Kassah :
  Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Anne-Berit Lorentsen, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Folkehelsearbeidet i kommunen
  Fagbokforlaget 2014
 • Wivi-Ann Tingvoll, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, Leif Inge Johansen :
  Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, Tete Kobla Agbota :
  Abuse of physically disabled women in Ghana:its emotional consequences and coping strategies
  Disability and Rehabilitation 2014 DOI
 • Kwesi Alexander Kassah, Bente Lilljan lind Kassah, Tete Kobla Agbota :
  Abuse of disabled children in Ghana
  Disability & Society 2012 DOI
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag
  UNIPED 2011 ARKIV / DOI
 • Bente L. Lind Kassah, Alexander Kwesi Kassah :
  Funksjonshemmede kvinner og feministisk forskning : usynliggjøring av funksjonshemmede kvinners perspektiv i kunnskapsproduksjon
  Universitetsforlaget 2010
 • Alexander Kwesi Kassah, Bente L. Lind Kassah :
  Funksjonshemming og emansipatorisk forskning : paradigmeskifte og utviklingshemmedes deltakelse i forskning
  Universitetsforlaget 2010
 • Bente Lind Kassah :
  Tillit og kontroll i det nye arbeidslivet
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2007
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Siri Tønnessen, Bente Lind Kassah :
  Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Hilde Nordahl-Pedersen :
  Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Kwesi Alexander Kassah :
  Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene
  Fagbokforlaget 2014 OMTALE
 • Alexander Kwesi Kassah, Bente Lind Kassah :
  Funksjonshemning : sentrale ideer, modeller og debatter
  Fagbokforlaget 2009
 • Frøydis Andersen, Bente Lind Kassah :
  Cooperation Strategies of Parents of Youth with Learning Disabilities in Norway
  2016
 • Wivi-Ann Tingvoll, Gunn-Mari Jenssen, Bente lilljan lind Kassah :
  Informasjonsflyt i helsetjenesten [powerpoint] : Landskonferanse 2013 Geriatrisk sykepleie "Ny tid - nye roller"
  2013
 • Wivi-Ann Tingvoll, Gunn-Mari Jenssen, Bente lilljan lind Kassah :
  Hvilke utfordringer opplever sykepleiere og ledere i omsorgstjenesten med EPJ i hverdagen?
  2013
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Implementing inclusive education: a Commonwealth guide to implementing Article 2244 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2nd edition
  Disability & Society 2013 DOI
 • Ellen Brox, Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Bente lilljan lind Kassah, Ann Therese Lotherington :
  Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie
  2004 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →