Bilde av Steinbakk, Annikken
Bilde av Steinbakk, Annikken
Seksjon for kommunikasjon annikken.steinbakk@uit.no +4777646952 95730030 Tromsø ADM A 208

Annikken Steinbakk


Seniorrådgiver / jurist

Stillingsbeskrivelse

 • Nestleder faggruppe kanalforvaltning
 • Ansvarlig for GDPR/personvern, universell utforming, overholdelse av språkloven og åndsverksloven, risikovurderinger og kontraktsarbeid innenfor seksjonens ansvarsområder.
 • Ansvarlig for sider som omhandler kvalitetssystem, handlingsplaner og regelverk.
 • Beredskaps- og krisekommunikasjon
 • Kontaktperson for ITA ved kommunikasjonsbehov
 • Sentralt innhold på inforskjermer og koordinator for ressursgruppen -Infoskjermer-
 • Oppfølgingsansvarlig for:
  • Kjerneområde Utdanning eksternt (Studiekatalog på nett, Min side for studenter, utvekslingsportal, Eksamenssider etc.)
  • Kjerneområde Utdanning internt (Ressurssider for undervisere og studiekonsulenter)
  • Området Utdanning på enhetssider
 • Redaksjonell produksjon, research, publisering, vedlikehold og kvalitetssikring av innhold i UiTs kanaler
 • Kontakt og oppfølging av fagmiljø, bidragsytere og samarbeidspartnere
 • Prosjektdeltakelse/-ledelse i webutviklingsprosjekter
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Gjennomføring av innsiktsarbeid, brukerundersøkelser, brukertesting, seminarer og   workshops - med påfølgende analysearbeid
 • Bidra til kompetanseutvikling gjennom kurs og workshops


CV

08-2021 - 12-2021
Høgskolen i Molde - Enkeltemne: Webutvikling

01-2019 ->
Universitetet i Tromsø, Seksjon for kommunikasjon - Stilling/fagkrets: Seniorrådgiver

08-2015 - 06-2021
Universitetet i Tromsø - Grad: Bachelor teologi - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


08-2012 - 06-2014
Universitetet i Tromsø - Grad: Master - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2009 - 06-2012
Universitetet i Tromsø - Grad: Bachelor - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2008 - 09-2009
Universitetet i Tromsø - Grad: Master - Master of Laws in Law of the Sea (LLM) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet , Spesialiserende master i havrett.

04-2006 - 01-2019
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet - Stilling/fagkrets: Rådgiver kommunikasjon

08-1995 - 06-2003
Universitetet i Tromsø - Grad: Andre - Profesjonsstudie i juss, Candidata Juris (Jurist) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet