#
#
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak anne.hoydal@uit.no 77625155 TROM NFH A 168

Anne Høydal


Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling

Stillingsbeskrivelse

#Personaladministrasjon og #Organisasjonsutvikling. #Lederutvikling, #kulturbygging, #medarbeiderutvikling og #karriereutvikling. #Forvaltning personal mm. #Opprykksordninger, #forskningstermin, #rekrutteringsstillinger