Ann-Karin Storøy


Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig leder UB Narvik
  • Medlem av faggruppe for formidling
  • Tillitsvalgt for BF ved UB
  • Tilrettelegging, utvikling og koordinering
  • Veiledning i søk og referansehåndtering
  • Utlån
  • Formidling
  • Periodika