Personkort bilde

Anastasia Makarova

Seniorrådgiver Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kognitiv språkvitenskap, slaviske språk, russisk som fremmedspråk, psykolingvistikk, språktilegnelse

Utdanning:

Doktorgrad (PhD) i humaniora og sammfunnsfag, UiT 2014

Mastergrad i språk, UiT 2009

Hovedfag (5-årig grad) i teoretisk lingvistikk, Statsuniversitetet i St. Petersburg 2007

Studieprogram (2,5-årig) i russisk som fremmedspråk, Statsuniversitetet i St. Petersburg 2007 

Arbeidserfraring:

Førsteamanuensis i russisk, HSL-fakultet UiT, 2014-2016

Forsker, HSL-fakultet UiT, 2014

Stipendiat, HSL-fakultet UiT, 2011-2014

Gjesteforsker, UNC Chapel Hill, USA, 2012-2013

Forsker ved Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2011-2012

Koordinator for forskning (50%), lektor i russisk (50%), Det norske universitetssenter i St. Petersburg, 2009-2010

Prosjektmedarbeider, CLEAR-forskningsgruppe, HSL-fak, UiT 2008-2009

Forsker ved Laboratoriet for kognitive studier, Statsuniversitetet i St. Petersburg, 2007

 

 

RUS-0100, RUS-1001, RUS-2025, RUS-2040, RUS-3030, RUS-3040, RUS-3042

Teamleder forskningsstøtte RKBU

Støttefunksjon for prosjektledere, herunder rapportering og søknadsskriving

Administrativ koordinering og bistand i gjennomføring av forskningsprosjekter

Ajourhold av data

Superbruker Cristin, Eutro

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. The decade construction rivalry in Russian: Using a corpus to study historical linguistics. (data) Diachronica 2018; Volum 35 (1). ISSN 0176-4225.s 71 - 106.s doi: 10.1075/dia.16043.nes.

 • Makarova, Anastasia. Variation in Russian verbal prefixes and psycholinguistic experiments. Gunter Narr Verlag 2016 ISBN 978-3-8233-6969-1.s 113 - 133.

 • Makarova, Anastasia. The phenomenon of peripheral overlap in semantic networks: Russian prefixes pri- and pod [Fenomen periferijnogo peresečenija semantičeskix setej: russkie pristavki pri- i pod-]. Voprosy Jazykoznanija 2016; Volum 2016 (5). ISSN 0373-658X.s 79 - 94.s doi: 10.31857/s0373658x0001058-2.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Prostranstvo vo vremeni? Asimmetrija predloga v v prostranstvennyx i vremennyx konstrukcijax. [Space in time? The asymmetry of the preposition v in spatial and temporal constructions]. Jazyki slavjanskoj kul'tury 2015 ISBN 9785990603998.s 388 - 410.

 • Makarova, Anastasia. One type of verbal diminutives in Russian: verbs ending in -n’kat’. (data) Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2014. ISSN 0304-3487.s doi: 10.1007/s11185-014-9138-x.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Testing the Semantic Homogeneity Constraint: Analogical change and Russian verbs. Journal of Historical Linguistics 2014; Volum 4 (2). ISSN 2210-2116.s 161 - 191.s doi: 10.1075/jhl.4.2.01nes.

 • Nesset, Tore; Endresen, Anna; Janda, Laura Alexis; Makarova, Anastasia; Steen, Francis; Turner, Mark. How ‘here’ and ‘now’ in Russian and English establish joint attention in TV news broadcasts. Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2013; Volum 37 (3). ISSN 0304-3487.s 229 - 251.s doi: 10.1007/s11185-013-9114-x.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Space-time asymmetries: Russian v ‘in(to)’ and the North Slavic Temporal Adverbial Continuum. Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2013; Volum 37 (3). ISSN 0304-3487.s 317 - 345.s doi: 10.1007/s11185-013-9115-9.

 • Baayen, R. Harald; Endresen, Anna; Janda, Laura Alexis; Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Making choices in Russian: pros and cons of statistical methods for rival forms. Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2013; Volum 37 (3). ISSN 0304-3487.s 253 - 291.s doi: 10.1007/s11185-013-9118-6.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. ‘Nu-drop’ in Russian verbs: a corpus-based investigation of morphological variation and change. Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2012; Volum 36 (1). ISSN 0304-3487.s 41 - 63.s doi: 10.1007/s11185-011-9084-9.

 • Kholkina, Lilia; Kuznetsova, Julia; Makarova, Anastasia. XI Meždunarodnaja konferencija po kognitivnoj lingvistike (ICLC–XI) (XI International Conference on Cognitive Linguistics (ICLC-XI)). Voprosy Jazykoznanija 2012; Volum 5. ISSN 0373-658X.s 140 - 146.

 • Endresen, Anna; Janda, Laura Alexis; Kuznetsova, Julia; Lyashevskaya, Olga; Makarova, Anastasia; Nesset, Tore; Sokolova, Svetlana. Russian ‘purely aspectual’ prefixes: Not so ‘empty’ after all?. Scando-Slavica 2012; Volum 58 (2). ISSN 0080-6765.s 231 - 291.s doi: 10.1080/00806765.2012.740247.

 • Makarova, Anastasia. Nouns or verbs? A case study of the Russian words bain’ki, kušan’ki, spaten’ki and gulen’ki. Zeitschrift für Slawistik 2012; Volum 57 (3). ISSN 0044-3506.s 330 - 350.s doi: 10.1524/slaw.2012.0023.

 • Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia. Distribution of two semelfactives in Russian: -nu- and -anu-. (data) Oslo Studies in Language (OSLa) 2012; Volum 4 (1). ISSN 1890-9639.s 155 - 176.s doi: 10.5617/osla.231.

 • Makarova, Anastasia. Между глаголом и существительным: русские слова типа баиньки Between nouns and verbs: Russian lexemes of the bain’ki-class. (data) (fulltekst) 2011 ISBN 978-5-02-038277-0.s 354 - 360.

 • Makarova, Anastasia. Когнитивные основы дискурсивных функций русского местоимения такой (Cognitive grounds for discourse functions of the Russian pronoun takoj). (data) Poljarnyj Vestnik 2010 (13). ISSN 1500-7502.s 15 - 31.

 • Makarova, Anastasia; Janda, Laura Alexis. Do it once a case study of the Russian -nu- semelfactives. Scando-Slavica 2009; Volum 55. ISSN 0080-6765.s 78 - 99.

 • Makarova, Anastasia. Deviations in sports commentator speech: statistical and linguistic analysis. Gunter Narr Verlag 2008 ISBN 9783823363989.s 305 - 315.

 • Makarova, Anastasia; Gorbova, E.V.; Slepokurova, N.A.; Komovkina, E.P.; Malov, E.M.; Riekhakaynen, E.I.. Современная русская спонтанная телевизионная речь: некоторые результаты. 2008 ISBN 978-5-91395-027-7.s 5 - 82.

 • Makarova, Anastasia; Dickey, Stephen M.; Divjak, Dagmar. Each Venture a New Beginning. Studies in Honor of Laura A. Janda. Slavica Publishers 2017 ISBN 978-0-89357-478-9.s 257 - 275.s doi: 978-0-89357-478-9.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Ikke bare-bare - en liten bok om å oversette til russisk. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998678.

 • Janda, Laura Alexis; Endresen, Anna; Kuznetsova, Julia; Lyashevskaya, Olga; Makarova, Anastasia; Nesset, Tore; Sokolova, Svetlana. Why Russian aspectual prefixes aren’t empty: prefixes as verb classifiers. (data) Slavica Publishers 2013 ISBN 978-0-89357-409-3.

 • Makarova, Anastasia. Redundancy and rivalry in language. A case study of Russian diminutives. International Cognitive Linguistics Conference 2017-07-10 - 2017-07-14 2017.

 • Dickey, Stephen M.; Divjak, Dagmar; Makarova, Anastasia. Introduction. Slavica Publishers 2017 ISBN 978-0-89357-478-9.s ix - xv.

 • Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan. Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. 2017 ISBN 978-82-93031-49-9.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Ikke bare-bare – en liten bok om å oversette til russisk (nettsted med tilleggsmaterialer http://dx.doi.org/10.7557/se.2016.1). (fulltekst) 2016.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Ikke bare-bare: Er det mulig å lære bort å oversette?. 20. Nordiska Slavistmötet 2016-08-17 - 2016-08-21 2016.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Rivaliserende tiårskonstruksjoner: En ukjent språkendring i moderne russisk?. 20. Nordiska Slavistmötet 2016-08-17 - 2016-08-21 2016.

 • Makarova, Anastasia. Who needs redundancy? The case of Russian diminutives.. Slavic Cognitive linguistics conference 2015-12-09 - 2015-12-13 2015.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Are the Russian decade constructions synonyms?. Slavic Cognitive Linguistics Conference 14 2015-12-10 - 2015-12-13 2015.

 • Makarova, Anastasia. Dokladik eller malen’kij doklad? Trenger vi diminutiver?. Novermberseminaret i russisk 2015-11-06 - 2015.

 • Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia. The importance of being animate: quantitative asymmetries in Russian case paradigms. International Cognitive Linguistics Conference 13 2015-07-20 - 2015-07-25 2015.

 • Makarova, Anastasia. Periphery matters: types and consequences of semantic overlap. International Cognitive Linguistics Conference 13 2015-07-20 - 2015-07-25 2015.

 • Makarova, Anastasia. Why construction variation in morphology? The case of Russian attentive constructions. Scandinavian Association of Language and Cognition 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Constructional synonymy – does it exist? The Russian decade constructions and double motivation. Scandinavian Association of Language and Cognition 5 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Makarova, Anastasia. Are there verbal diminutives in Russian?. 4th International Conference ‘Andalusian Symposia on Slavic Studies’ 2014-06-04 - 2014-06-06 2014.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Berdicevskis, Aleksandrs; Sokolova, Svetlana; Eckhoff, Hanne Martine; Endresen, Anna; Tyers, Francis Morton; Reynolds, Robert; Makarova, Anastasia. Russisk språk og språk i Russland. Forskningsdagene 2014 (Forskningstorget) 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis. Rethinking diminutives: a case study of Russian verbs. 2014 ISBN 9788282441230.

 • Makarova, Anastasia. Psycholinguistic Studies of Russian aktionsarten. Slavic Languages in the black box. Workshop on Empirical Psycholinguistic Methods 2014-09-24 - 2014-09-26 2014.

 • Makarova, Anastasia. Finnes det verbale diminutiver i russisk?. NorKog: Kognitivt sommerseminar 2014-06-20 - 2014-06-21 2014.

 • Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Turner, Mark; steen, Francis. Using ‘here’ and ‘now’ to establish blended joint attention in Russian. Annual meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL) (data) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Makarova, Anastasia. Variativnost' v russkix attenuativnyx konstrukcijax (Variation in Russian attenuative constructions). Russij jazyk: konstrukcionnye i leksiko-semanticheskie podxody 2013-09-12 - 2013-09-14 2013.

 • Makarova, Anastasia. Kto iščet, tot najdet: glagol’nye diminutivy v russkom jazyke. Det 19. Nordisk slavistmøte 2013-08-07 - 2013-08-11 2013.

 • Makarova, Anastasia. Rethinking reference-points: Russian Aktionsart as reference-point constructions. International Cognitive Linguistics Conference 2013-06-23 - 2013-06-28 2013.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Verbal diminutives: Not so weird after all?. International Cognitive Linguistics Conference 12 2013-06-23 - 2013-06-28 2013.

 • Makarova, Anastasia. Attenuation by means of the Russian prefixes pri- and pod. Annual meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Lyashevskaya, Olga; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia. “Russian ‘Purely Aspectual’ Prefixes are a Verb Classifier System”. AATSEEL Annual Conference (data) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Makarova, Anastasia. Attenuation in space and time: the Russian prefixes pri- and pod-. “Time and Space in St Petersburg” 2012-03-29 - 2012-03-30 2012.

 • Makarova, Anastasia. Undervisning i russisk som fremmedspråk 
for norske studenter ved utdanningsinstitusjoner i St Petersburg. Russlandsdager i Oslo (data) 2012-04-23 - 2012-04-28 2012.

 • Makarova, Anastasia. Word-class distinctions from the perspective of Cognitive Linguistics: “hybrid” words in Russian. 4th UK Cognitive Linguistics Conference 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.

 • Makarova, Anastasia. Diminutive nouns and verbs in one: Russian “hybrid” words from the perspective of Cognitive Linguistics. Kognitivt sommerseminar 2012 2012-06-10 - 2012-06-11 2012.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Normal exceptionality. Russian Temporal Adverbials with v ‘in’. 7th Annual Slavic Linguistics Society Meeting 2012-08-25 - 2012-08-27 2012.

 • Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis; Makarova, Anastasia; Endresen, Anna. How here and now in English and Russian establish joint attention in TV news broadcasts. Time is Space in St. Petersburg 2012-04-29 - 2012-04-30 2012.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Sokolova, Svetlana; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia; Lyashevskaya, Olga. Exploring Emptiness project web page. (data) 2011.

 • Makarova, Anastasia. Nouns or Verbs: a case-study of Russian "diminutive verbs". Mini-Symposium of presentations from HIF-8028 course in Cognitive Grammar. Tromsø Cognitive Linguistics Reading Group 2011-04-08 - 2011-04-08 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Variation and Locality: Suffix Shift and NU-drop in Russian Conjugation. Variation and Russian Verbs 2011-10-07 - 2011-10-07 2011.

 • Makarova, Anastasia. Между глаголом и существительным: русские слова типа баиньки. VII Young Researchers’ Conference on Typology and Grammar 2011-11-17 - 2011-11-19 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Time‐Space Asymmetries: The Case of v ‘in’. Time is space thus far (data) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Locality and the Blocking of Analogy: Suffix Shift and nu-drop in Russian Verbs. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2011-10-14 - 2011-10-16 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Prototypes and locality: morphological variation in Russian nu-verbs. International cognitive linguistics conference 2011-07-11 - 2011-07-17 2011.

 • Makarova, Anastasia. Allomorphy in Russian Semelfactives: Psycholinguistic Data. BASEES Annual Conference 2011-04-02 - 2011-04-04 2011.

 • Makarova, Anastasia; Sokolova, Svetlana. ЧТО-ТО КАК-ТО НЕПОНЯТНО:Типология контекстов дискурсивного употребления местоимений. Constructional and Lexical Semantic Approaches to Russian (data) 2011-03-24 - 2011-03-26 2011.

 • Kuznetsova, Julia; Makarova, Anastasia. Distribution of two semelfactives in Russian: -nu- and -anu-. The Russian verb 2010-05-28 - 2010-05-30 2010.

 • Makarova, Anastasia. Eksperimental’noe issledovanije russkikh semelfaktivov. XXXIX Mezhdunarodnaja filologičeskaja konferenzija. 2010-03-15 - 2010-03-20 2010.

 • Makarova, Anastasia. Error classification in L1 and L2: similarities, differences and problems. First and Second Languages: Exploring the relationship in pedagogy-related contexts 2009-03-27 - 2009-03-28 2009.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Psikholingvistitsjeskie dannye ob allomorfii v russkikh semelfaktivakh (Psycholinguistic Evidence for Allomorphy in Russian Semelfactives). 2009.

 • Makarova, Anastasia. Расширение сферы действия лексемы такой в современной русской разговорной речи. Славянские языки и литературы в современном мире 2009-03-24 - 2009-03-26 2009.

 • Makarova, Anastasia; Sokolova, Svetlana; Lyashevskaya, Olga. On Perfectivising Mechanisms in Russian: A Case Study of S- and PO- Variation. Second Conference of the Swedish Association for Language and Cognition 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Makarova, Anastasia. Cognitive grounds for discourse functions of Russian Pronouns. A case study: takoy. BASEES Annual Conference 2009-03-28 - 2009-03-30 2009.

 • Makarova, Anastasia. Redundancy and rivalry in language. A case study of Russian diminutives. International Cognitive Linguistics Conference 2017-07-10 - 2017-07-14 2017.

 • Dickey, Stephen M.; Divjak, Dagmar; Makarova, Anastasia. Introduction. Slavica Publishers 2017 ISBN 978-0-89357-478-9.s ix - xv.

 • Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan. Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. 2017 ISBN 978-82-93031-49-9.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Ikke bare-bare – en liten bok om å oversette til russisk (nettsted med tilleggsmaterialer http://dx.doi.org/10.7557/se.2016.1). (fulltekst) 2016.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Ikke bare-bare: Er det mulig å lære bort å oversette?. 20. Nordiska Slavistmötet 2016-08-17 - 2016-08-21 2016.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Rivaliserende tiårskonstruksjoner: En ukjent språkendring i moderne russisk?. 20. Nordiska Slavistmötet 2016-08-17 - 2016-08-21 2016.

 • Makarova, Anastasia. Who needs redundancy? The case of Russian diminutives.. Slavic Cognitive linguistics conference 2015-12-09 - 2015-12-13 2015.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Are the Russian decade constructions synonyms?. Slavic Cognitive Linguistics Conference 14 2015-12-10 - 2015-12-13 2015.

 • Makarova, Anastasia. Dokladik eller malen’kij doklad? Trenger vi diminutiver?. Novermberseminaret i russisk 2015-11-06 - 2015.

 • Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia. The importance of being animate: quantitative asymmetries in Russian case paradigms. International Cognitive Linguistics Conference 13 2015-07-20 - 2015-07-25 2015.

 • Makarova, Anastasia. Periphery matters: types and consequences of semantic overlap. International Cognitive Linguistics Conference 13 2015-07-20 - 2015-07-25 2015.

 • Makarova, Anastasia. Why construction variation in morphology? The case of Russian attentive constructions. Scandinavian Association of Language and Cognition 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Constructional synonymy – does it exist? The Russian decade constructions and double motivation. Scandinavian Association of Language and Cognition 5 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Makarova, Anastasia. Are there verbal diminutives in Russian?. 4th International Conference ‘Andalusian Symposia on Slavic Studies’ 2014-06-04 - 2014-06-06 2014.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Berdicevskis, Aleksandrs; Sokolova, Svetlana; Eckhoff, Hanne Martine; Endresen, Anna; Tyers, Francis Morton; Reynolds, Robert; Makarova, Anastasia. Russisk språk og språk i Russland. Forskningsdagene 2014 (Forskningstorget) 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis. Rethinking diminutives: a case study of Russian verbs. 2014 ISBN 9788282441230.

 • Makarova, Anastasia. Psycholinguistic Studies of Russian aktionsarten. Slavic Languages in the black box. Workshop on Empirical Psycholinguistic Methods 2014-09-24 - 2014-09-26 2014.

 • Makarova, Anastasia. Finnes det verbale diminutiver i russisk?. NorKog: Kognitivt sommerseminar 2014-06-20 - 2014-06-21 2014.

 • Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Turner, Mark; steen, Francis. Using ‘here’ and ‘now’ to establish blended joint attention in Russian. Annual meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL) (data) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Makarova, Anastasia. Variativnost' v russkix attenuativnyx konstrukcijax (Variation in Russian attenuative constructions). Russij jazyk: konstrukcionnye i leksiko-semanticheskie podxody 2013-09-12 - 2013-09-14 2013.

 • Makarova, Anastasia. Kto iščet, tot najdet: glagol’nye diminutivy v russkom jazyke. Det 19. Nordisk slavistmøte 2013-08-07 - 2013-08-11 2013.

 • Makarova, Anastasia. Rethinking reference-points: Russian Aktionsart as reference-point constructions. International Cognitive Linguistics Conference 2013-06-23 - 2013-06-28 2013.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Verbal diminutives: Not so weird after all?. International Cognitive Linguistics Conference 12 2013-06-23 - 2013-06-28 2013.

 • Makarova, Anastasia. Attenuation by means of the Russian prefixes pri- and pod. Annual meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Lyashevskaya, Olga; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia. “Russian ‘Purely Aspectual’ Prefixes are a Verb Classifier System”. AATSEEL Annual Conference (data) 2013-01-03 - 2013-01-06 2013.

 • Makarova, Anastasia. Attenuation in space and time: the Russian prefixes pri- and pod-. “Time and Space in St Petersburg” 2012-03-29 - 2012-03-30 2012.

 • Makarova, Anastasia. Undervisning i russisk som fremmedspråk 
for norske studenter ved utdanningsinstitusjoner i St Petersburg. Russlandsdager i Oslo (data) 2012-04-23 - 2012-04-28 2012.

 • Makarova, Anastasia. Word-class distinctions from the perspective of Cognitive Linguistics: “hybrid” words in Russian. 4th UK Cognitive Linguistics Conference 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.

 • Makarova, Anastasia. Diminutive nouns and verbs in one: Russian “hybrid” words from the perspective of Cognitive Linguistics. Kognitivt sommerseminar 2012 2012-06-10 - 2012-06-11 2012.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Normal exceptionality. Russian Temporal Adverbials with v ‘in’. 7th Annual Slavic Linguistics Society Meeting 2012-08-25 - 2012-08-27 2012.

 • Nesset, Tore; Janda, Laura Alexis; Makarova, Anastasia; Endresen, Anna. How here and now in English and Russian establish joint attention in TV news broadcasts. Time is Space in St. Petersburg 2012-04-29 - 2012-04-30 2012.

 • Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore; Sokolova, Svetlana; Endresen, Anna; Makarova, Anastasia; Kuznetsova, Julia; Lyashevskaya, Olga. Exploring Emptiness project web page. (data) 2011.

 • Makarova, Anastasia. Nouns or Verbs: a case-study of Russian "diminutive verbs". Mini-Symposium of presentations from HIF-8028 course in Cognitive Grammar. Tromsø Cognitive Linguistics Reading Group 2011-04-08 - 2011-04-08 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Variation and Locality: Suffix Shift and NU-drop in Russian Conjugation. Variation and Russian Verbs 2011-10-07 - 2011-10-07 2011.

 • Makarova, Anastasia. Между глаголом и существительным: русские слова типа баиньки. VII Young Researchers’ Conference on Typology and Grammar 2011-11-17 - 2011-11-19 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Time‐Space Asymmetries: The Case of v ‘in’. Time is space thus far (data) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Locality and the Blocking of Analogy: Suffix Shift and nu-drop in Russian Verbs. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2011-10-14 - 2011-10-16 2011.

 • Nesset, Tore; Makarova, Anastasia. Prototypes and locality: morphological variation in Russian nu-verbs. International cognitive linguistics conference 2011-07-11 - 2011-07-17 2011.

 • Makarova, Anastasia. Allomorphy in Russian Semelfactives: Psycholinguistic Data. BASEES Annual Conference 2011-04-02 - 2011-04-04 2011.

 • Makarova, Anastasia; Sokolova, Svetlana. ЧТО-ТО КАК-ТО НЕПОНЯТНО:Типология контекстов дискурсивного употребления местоимений. Constructional and Lexical Semantic Approaches to Russian (data) 2011-03-24 - 2011-03-26 2011.

 • Kuznetsova, Julia; Makarova, Anastasia. Distribution of two semelfactives in Russian: -nu- and -anu-. The Russian verb 2010-05-28 - 2010-05-30 2010.

 • Makarova, Anastasia. Eksperimental’noe issledovanije russkikh semelfaktivov. XXXIX Mezhdunarodnaja filologičeskaja konferenzija. 2010-03-15 - 2010-03-20 2010.

 • Makarova, Anastasia. Error classification in L1 and L2: similarities, differences and problems. First and Second Languages: Exploring the relationship in pedagogy-related contexts 2009-03-27 - 2009-03-28 2009.

 • Makarova, Anastasia; Nesset, Tore. Psikholingvistitsjeskie dannye ob allomorfii v russkikh semelfaktivakh (Psycholinguistic Evidence for Allomorphy in Russian Semelfactives). 2009.

 • Makarova, Anastasia. Расширение сферы действия лексемы такой в современной русской разговорной речи. Славянские языки и литературы в современном мире 2009-03-24 - 2009-03-26 2009.

 • Makarova, Anastasia; Sokolova, Svetlana; Lyashevskaya, Olga. On Perfectivising Mechanisms in Russian: A Case Study of S- and PO- Variation. Second Conference of the Swedish Association for Language and Cognition 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Makarova, Anastasia. Cognitive grounds for discourse functions of Russian Pronouns. A case study: takoy. BASEES Annual Conference 2009-03-28 - 2009-03-30 2009.

 • [Loading...]