Høring om campusadministrasjon

Universitetsdirektøren har sendt styresaken om framtidig campusadministrasjon ut på høring. Høringsfrist er 20. november.


Vedlagt ligger høringsbrevet og høringsnotatet.

Det gjøres oppmerksom at i vedlegget forekommer det feil stedsanvisning. Gjelder i punktet 1 om sørvistorg, der skal det henvises til Alta i stedet for Harstad.

Universitetsdirektøren informerte om denne feilen under hans presentasjon på campusmøtene i Harstad og Narvik.