Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2012

Sikkerhet og miljø - bachelor, ingeniør (ordinær og y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - sikkerhet og miljø.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 002

Beskrivelse av studiet

Ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø tar for seg sikkerhets- og miljømessige utfordringer, bl.a. knyttet til skipsfart og olje- og gassutvikling i nordområdene. Sentralt i studiet er klima og miljø i nordområdene, sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring, HMS og teknologi i kaldt klima.

UiTs rolle som formidler av kompetanse for det regionale og lokale næringsliv har vært et av kriteriene for innholdet i studiet. Det legges også stor vekt på operasjoner i nordområdene.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem
2. sem
3. sem
4. sem
(anbefalt valgemne)
5. sem
6. sem
Bacheloroppgave - 20 sp

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Utveksling

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved Instituttet. 

Studentene har anledning til å ta fordypningen Arctic Environmental Technology (AT-207 og AT-209) i 5. semester eller Arctic Engineering (AT-205 og AT-208) i 6. semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Gjennomføringen av hovedprosjekt må avklares særskilt med studieleder.


Jobbmuligheter

Er du interessert i utfordringer som ligger i grenseland mellom menneske og teknologi? Synes du miljøspørsmål, HMS, risiko og sikkerhet høres spennende ut? Da er ingeniør i sikkerhet og miljø utdanningen for deg. Ønsker du en generell teknisk utdanning som gir deg en brei og teknologisk forankret kompetanse som er ettertraktet i industri, næringsliv og offentlig forvaltning? Med ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø er det gode utsikter til en spennende yrkeskarriere. Du vil ha kvalifikasjoner til å jobbe med teknisk sikkerhet, HMS, kvalitetssikring m.m.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Teknologi og sikkerhet i nordområdene ved UiT Norges Arktiske Universitet.