Skriv ut Lukk vindu


 

Forskning

Fakultetet har aktive forskningsmiljø innenfor de ulike fagdisiplinene i rettsvitenskap. Nordområdene står sentralt i vår forskning, og nordområderett (miljø- og havrett i nordområdene, same- og urfolksrett og fiskerirett) er vårt satsingsområde.

Nordområdeforskning ved Det juridiske fakultet

Forskningsområder

Forskningsfinansiering

Forskningsstrategi

Forskergrupper

Retningslinjer forskingsetiske spørsmål
 

Fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innenfor rettsvitenskap.