Skriv ut Lukk vindu


 

Kommersialisering av forskning

Universitetet i Tromsø skal gjennom forskning og utviklingsarbeid være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i regionen. (UiTs strategi 2009-2013)

Hovedformålet med kommersialisering av forskningsresultater er å sikre at resultatene som utvikles kommer samfunnet til nytte og fører til verdiskapning gjennom lisensiering og oppstart av bedrifter. Dette må imidlertid skje innenfor ordnede rammer, og vi må sikre at forskerne og fagmiljøene som står bak forskningsresultatene får ta del i en eventuell kommersiell suksess.

Vi har derfor utviklet kontraktsmaler, interne regelverk og skjemaer som er aktuelle. Ta kontakt om du har spørsmål!

Ta gjerne kontakt med oss på Avdeling for forskning og utviklingsarbeid på e-post eller telefon 776 45212 for mer informasjon om UiT og kommersialisering.

Snarveier: