Skriv ut Lukk vindu


 

Semesterregistrering høsten 2013 

 

 


Slik semesterregistrere du deg:

1. Betal semesteravgift

Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg. Du oppretter selv giro for betaling av semesteravgift via studentweb. Du logger deg på studentweb med ditt fødsels- og personnummer, samt din personlige pinkode. Nye studenter får tilsendt e-post med pinkode etter at de har fått opptak. Dersom du ikke har mottatt e-post med pinkode, kan du ta kontakt med Studentinformasjonen.

Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling!

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH):
Semesteravgifta er på 500 kr. 30 kr av semesteravgifta går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Studentparlamentet ved UiT anbefaler studentene å støtte SAIH, men du kan reservere deg fra å gi denne støtten ved å endre kronebeløpet på bankgiroen fra 500 kr til 470 kr.

2. Bekreft din utdanningsplan, meld deg opp til undervisning og eksamen
Du kan semesterregistrere deg 1-5 dager etter at semesteravgifta er betalt. Dette gjør du via studentweb. Studenter på studieprogram må bekreftet sin utdanningsplan og melde seg opp til undervisning og eksamen. Enkeltemnestudenter må legge inn sine emner, for deretter å melde seg opp til undervisning og eksamen. Alle må også bekrefte adressen sin.

Logg deg på studentweb med fødsels- og personnummer, samt din personlige pinkode. Ta vare på pinkoden din! Du vil ha bruk for den dersom du skal endre eksamensmeldingen din senere i semesteret, ved framtidige registreringer og eksamensoppmeldinger, samt for å sjekke dine eksamensresultater.

Vi gjør oppmerksom på at siste frist for semesterregistrering er 1. september. Dersom du ikke har semesterregistrert deg innen fristen kan du søke om dispensasjon fra registreringsfristen. Siste frist for å kunne søke om dispensasjon er 1. oktober.

3. Studentkort
Studentkort utstedes i Avdeling for utdanning hos Studentinformasjonen (Administrasjonsbygget, 2. etg.) og i våre lokaler på Mellomvegen 110.

For å få studentkort må du ha betalt semesteravgiften og være registrert som student. Du må også ha med deg gyldig legitimasjon ved frammøtet i Studentinformasjonen eller Mellomvegen 110. Bilder til studentkortet tas i Studentinformasjonen/Mellomvegen.

Studentkortet kan også brukes som lånekort og adgangskort. Kortet er klart til bruk i det du får det i Studentinformasjonen. Standard tilgang til bygg følger din studiekode og er forskjellige fra sted til sted. Du kan lese mer om dette her.

4. Semesterkvittering
Kvittering for semesterregistrering blir sendt i posten noen dager etter at registreringa er gjennomført. Ta vare på kvitteringa, uten den er studentkortet ikke gyldig.

5. Trenger du hjelp med semesterregistreringa?
Ta kontakt med ditt fakultet eller Studentinformasjonen. Vi gjør oppmerksom på at det arrangeres Sørvistorg under semesterstartsuka på høsten. Her får du hjelp til å registrere deg.

 Registreringsperiode
19. juni 2013 - 1. september 2013. Nye studenter kan registrere seg fra 2. august 2013.

Alle studenter må registrere seg og melde seg til eksamen hvert semester.

OBS: Siste frist for registrering til tidligeksamen, utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen er 15. januar! Denne registreringa kan ikke gjøres på nettet, men på skjema som sendes/leveres det fakultetet som er ansvarlig for emnet det arrangeres eksamen i.

 Betaling og refusjon av semesteravgift
Lov om studentsamskipnader slår fast at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnader. Studenter som studerer ved flere studiesteder, trenger bare betale semesteravgift til ett studiested. Dersom du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Studentsamskipnaden i Tromsø, må du legge fram kvittering på dette. Vi vil da sørge for at dette blir registrert i vårt system slik at du får semesterregistrere deg. 

Dersom du har betalt semesteravgift, men likevel ikke ønsker å studere ved UiT, kan du be om å få tilbakebetalt semesteravgifta. Det gjør du ved å ta kontakt med Studentinformasjonen. Siste frist for å be om tilbakebetaling av semesteravgifta er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dersom du har semesterregistrert deg og fått tilsendt semesterkvittering, så må du levere tilbake semesterkvitteringa for å få refundert semesteravgifta. 


 

Studielån
Søknadsfristen for lån og stipend er 15. mars for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret. Les mer om utbetaling av lån og stipend på Lånekassens nettsider.