Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon for personal - og organisasjon ivaretar forvaltningsoppgavene som sorterer til  seksjonens ansvarsområder og er kategorisert i ulike fagområder. Mennesket i organisasjonen er fokus i vårt arbeid, jf strategidokumentet for UiT 2009 -2013.

NYHET: HR portal lansert - utfasing POAs nettsider

LOGG INN HR PORTAL

UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal som inneholder tre håndbøker; HMS håndbok, Medarbeiderhåndbok og Lederhåndbok samt tilgang til modulen Compendia Stat, som er et web basert oppslagsverk for ansatte i staten. I denne løsningen finner du også Statens personalhåndbok (SPH). Alle lover og regler (Lovdata) er samlet under denne fanen.

HR -portalen erstatter POAs nåværende faglige nettsider, som fra og med uke 17, og for en periode framover vil fases ut. Du vil i denne perioden finne informasjon om prosessen på våre nettsider.

HR portalen er en del av intranett.

 Ta gjerne i bruk HR portalen som du finner her:

  1. Intranett (Feide pålogging) – under mine verktøy og ansatte fanen
  2. Studentportalen (ressurser)
  3. POAs forside og seksjonssider

På POAs nettsider vil det fortsatt produseres informasjon for internett. 

Under menypunkt personal vil du finne lenker til arbeidsområdene, eller du kan klikke  Forvaltnings - og funksjonsområder. Dersom det er noe du ikke finner på våre nettsider, eller du har forslag til forbedringer så ta gjerne kontakt   

  • Personal og økonomidata er tilgjengelig for brukere ved fakultet/enheter. Tilgang administreres i POA v/ seniorrådgiver Siri A. Sørland. e-post: siri.sorland@uit.no (brukerveiledning)
  • Fleksitidsskjema for 2014 er nå tilgjengelig. Se menypunktet Skjemaer.
  • POA har ikke kapasitet til å håndtere henvendelser fra enkeltansatte, og spørsmål knyttet til fleksitidsskjemaet må derfor rettes til egen enhet.
  • Eventuelle feil i skjemaet som berører alle kan meldes til seniorrådgiver Siri A. Sørland, e-post: siri.sorland@uit.no