Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder.

HR PORTAL OG UTFASING AV POAs NETTSIDER
 
 LOGG INN HR PORTAL
 

UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal. 

I HR - portalen finner du informasjon om det som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet og ledelse på ulike nivå i organisasjonen.

HR - portalen består av tre håndbøker; Medarbeiderhåndbok, Lederhåndbok og HMS håndbok. I tillegg finner du modulen Compendia Stat, som er web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata er samlet under denne fanen.

HR portalen er POAs intranett. og erstatter POAs nåværende faglige nettsider unntatt arkiv, som fra og med uke 17, og for en periode framover vil fases ut. Du vil i denne perioden finne informasjon om prosessen på våre nettsider.

 HR portalen finner du her:

 1. Intranett (Feide pålogging) – under mine verktøy og ansatte fanen
 2. Studentportalen (ressurser)
 3. POAs forside og seksjonssider

  

 • Ansvar, medvirking og medbestemmelse (slettet gå til HR portal)
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Inkluderende arbeidsliv (HR portal)
 • Kompetanseutvikling ( HR portal)
 • Likestilling  ( HR portal)
 • Lederstøtte ( HR portal)
 • Lønnspolitikk (HR portal)
 • Livsfasetilpassede ordninger (HR portal)
 • Organisasjonsutvikling ( HR portal)
 • Informasjon internasjonale forskere (utvikles )
 • Rekruttering og tilsettinger (HR portal)
 • Psykososialt arbeidsmiljø (HR portal)
 • Se også A-Å - Forvaltnings - og funksjonsområder