Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder.

  

UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal. I HR - portalen finner du informasjon om det som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet og ledelse på ulike nivå i organisasjonen.

HR portalen erstatter POAs tidligere faglige nettsider som ikke vil vedlikeholdes og fases ut.

Portalen består av tre håndbøker;

  • Medarbeiderhåndbok,
  • Lederhåndbok og
  • HMS håndbok.
  • I tillegg finner du modulen Compendia Stat, som er web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata er samlet under denne fanen.

 

LOGG INN HR PORTAL  

 Portalen finner du også her: