Skriv ut Lukk vindu


 

Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole (NFH) er UiT Norges arktiske universitets faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole, etablert i 1972, er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

NFH har for tiden cirka 120 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. NFH organiserer i dag et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT; MabCent, som består av Marbio og Marbank.

Forskning

Forskningsaktiviteten er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i syv forskningsgrupper.

Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Her kan du lese mer om forskningsgruppene

English

Studier

Studietilbudet ved Norges fiskerihøgskole omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning. Studiene kan videre lede deg til en akademisk doktorgrad (PhD) innenfor fagområdet.

 

 

NFH ledes av instituttleder Kathrine Tveiterås og kontorsjef Tone Osnes.