Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for utdanningstjenester

Seksjon for utdanningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet utøver utdanningsstøttefunksjoner (fellestjenester) og administrerer fakultetets medisinutdanning. 


Fellestjenester


Administrasjon av medisinerutdanningen 

mh

Hva vi kan bistå med?

Aktivitetsregnskap for ansatte

Eksamenskontoret

Maler og brukerveiledninger i Felles Studentsystem (kun for påloggede ansatte)

Prosedyrer for oppfølging av kvalitetssystemet

Regelverk

Studieadministrativt forum

Semesterstart 2014

Dekan Arnfinn Sundsfjord taler på velkomstmøtet for Helsefaks nye studenter høsten 2010_DSC0368.jpg

Sensorer til medisinstudiet 

MED 3502 - veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere

Implementeing av ny studieplan i medisin - 2012-planen

Arbeidsgruppe - gjennomgang av eksamen i medisin

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for medisin

  


Strategiarbeid


For studenter 

Fakultets satningsområder innenfor utdanning

Praksisprosjektet

Utdanningskonferansen 2014                                          

Årsplan for 2013

 

 

 

Eksamensinformasjon

Forsikring og erstatning

Se læringsmiljøhåndbok kapittel 4.11

Læringsmiljø     

Regelverk

Skikkethetsvurdering av studenter

Studentenes rolle i kvalitetssystemet 

Studentdemokratiet og oversikt over tillitsvalgte studenter

Studentutveksling

Studiefasiliteter