Skriv ut Lukk vindu


 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

English Universitetet i Tromsø har vært IA-virksomhet 1. september 2002. Det er inngått ny intensjonsavtale mellom partene sentralt i arbeidslivet for perioden 2010-2013. Avtalen mellom partene på Universitetet i Tromsø er sist evaluert og revidert pr. 01.12 2010 og har virkning fra samme dato og til 31.12.13.

Universitetet i Tromsø skal være en inkluderende arbeidsplass med mål om å forebygge sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Universitetet i Tromsø skal nå denne målsettingen ved å arbeide for reduksjon i sykefraværet, bidra til økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og forlenget yrkesaktivitet etter fylte 50 år. Det er utarbeidet følgende handlingsplan for IA-arbeidet ved Universitetet i Tromsø for 2010-2013: Handlingsplan for IA.

IA-arbeidet ved Universitetet i Tromsø skal integreres i et målrettet HMS-arbeid.

Oversikt over sykefraværet på din enhet kan du finne i Pagaweb dersom du er personalleder. Det er utarbeidet veileder for sykefraværstatistikk på enhetsnivå.

Universitetet i Tromsø har følgende informasjon om oppfølging av sykefravær: Oppfølging av sykmeldte. Relatert informasjon finnes i Håndbok for sykefravær. Oppfølgingsrutinene ved universitetet er endret i henhold til lovedringen fra og med 01.07.11. 

Universitetet i Tromsø skal ivareta arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade eller lyte, krever spesiell tilrettelegging, eller ikke kan fortsette i den stilling de innehar, og tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år betinger klarlegging av pensjonspremissene for den enkelte senior.  

Medarbeidersamtalen er en viktig arena for individrettet personalpolitikk. God personalpolitikk har betydning for sykefraværet og for å forhindre utstøting og frafall fra arbeidslivet på grunn av redusert arbeidsevne eller alder.