Forsikringsrådgiver

En forsikringsrådgiver selger forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og liknende.

Hensikten med å tegne forsikring er å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller at en hendelse oppstår. Det er forsikringsrådgiverens oppgave å tilby kundene de forsikringer kunden har behov for. I mange tilfeller handler det også om å oppsøke kundene for å forsøke å selge forsikringsløsninger.

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner.

Arbeidsdagen styres og tilrettelegges på kontoret, og for mange handler hverdagen om å ta imot kunder som ønsker forsikring. For en del forsikringsrådgivere innebærer også en vanlig arbeidsdag å reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder. Dette arbeidet kan også foregå utenfor normal arbeidstid.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, også kalt forsikringsselgere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut i fra deres forsikringsbehov. 

Et minimum av utdanning for å få en begynnerjobb i en finansbedrift er vanligvis videregående opplæring pluss tre års høyere utdanning. Det er imidlertid en fordel med kunnskap om salg, og gjerne utdannelse innenfor økonomi eller handel.

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring flere steder i Norge.

Se oversikt over studier

Etter- og videreutdanning
For en assurandør vil det alltid være relevant med videreutdanning innen eksempelvis salg, handel, økonomi og markedsføring. En del arbeidsgivere sørger for nødvendige kurstilbud.

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper, banker eller hos uavhengige forsikringsmeglere.

Gode kunnskaper om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide, både med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no