Dataingeniør

Dataingeniørens arbeidsområder har utvidet seg betydelig de siste årene og datateknologi finnes i dag nær sagt over alt. Du finner datateknologi i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. 

Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling. Webutvikler og kartograf, som du kan se film om her, er bare to eksempler på hva du kan jobbe med dersom du er dataingeniør. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

  • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support.
  • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger i forhold til valg av systemer.
  • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider.
  • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet.
  • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning.

En rekke høgskoler tilbyr bachelorgrad innenfor elektronikk og data, i noen tilfeller tilbys også toårige utdanninger rettet mot et spesielt fagfelt. Det er også mulig å ta mastergrad innenfor datafag og informatikk.

Beskrivelse og oversikt over utdanning:
Ingeniørfag
Informasjons- og datateknologi

Opptakskrav
Opptakskravene varierer noe fra studiested til studiested. De fleste studiene krever generell studiekompetanse, samt fordypning i realfag. Det er også mulig å søke opptak til en del studier med fagbrev via Y-veien. 

Se oversikt over utdanningssteder og poengkrav hos Samordna opptak

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører er også ettertraktet i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content