Dataingeniør

Dataingeniørens arbeidsområder har utvidet seg betydelig de siste årene og datateknologi finnes idag nær sagt over alt.

Du finner datateknologi i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

  • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support.
  • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger i forhold til valg av systemer.
  • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet.
  • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning.

En rekke høgskoler tilbyr bachelorgrad innenfor elektronikk og data, i noen tilfeller tilbys også toårige utdanninger rettet mot et spesielt fagfelt. Det er også mulig å ta mastergrad innenfor datafag og informatikk.

Beskrivelse og oversikt over utdanning:
Ingeniørfag
Informasjons- og datateknologi

Opptakskrav
Opptakskravene varierer noe fra studiested til studiested. De fleste studiene krever generell studiekompetanse, samt fordypning i realfag. Det er også mulig å søke opptak til en del studier med fagbrev via Y-veien

Se oversikt over utdanningssteder og poengkrav hos Samordna opptak

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører er også ettertraktet i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no