Lektor

Lektorens arbeidsoppgaver varierer avhengig av hvor du jobber. Generelt vil du som lektor planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Pedagogiske systemer og arbeidsmetoder som benyttes er tilpasset det nivået det undervises på.

Mange lektorer har også en del lederansvar på sin arbeidsplass, for eksempel ansvar for organisering og koordinering av undervisningen innenfor sitt fagfelt.

Som lærer jobber du med elever som har ulike behov for tilrettelegging av undervisning. Ofte jobber du med elever som har spesielt behov for hjelp, og da er det din jobb å utvikle et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det er flere måter å bli lektor på. Det tilbys egne lektorprogrammer på universitet og høgskole. Dette er femårige mastergrader. Du kan også få tittelen lektor dersom du har hovedfag, mastergrad eller embetseksamen, og i tillegg godkjent pedagogisk utdanning. Dette kan være praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der du kvalifiserer deg til læreryrket. 

Oversikt over lektorutdanning

Se oversikt over PPU

Opptakskrav
For å kunne komme inn på lektor- og adjunktprogrammet kreves: 

  • generell studiekompetanse
  • minst karakteren 3 i matematikk (224 timer)
  • norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) 
  • minst 35 skolepoeng 

For å ta master kreves det at du allerede har en bachelorgrad. Du kan bygge master på allmennlærerutdanningen.

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg innen pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanningsmuligheter tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen lektor med opprykk. Med mastergrad kan du også velge å ta doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Lektoren arbeider med fag og mennesker. Yrket krever at du har samfunnsengasjement og evne til å formidle og kommunisere og motivere. Lektoren må ha god pedagogisk kunnskap og evne til å lede og samarbeide.

Minstelønn for lektor 436 800 kroner ved nyansettelse, 482 200 kroner etter 10 år i yrket og etter 16 år er årslønnen minst 535 000 kroner. Lektorer med tilleggsutdanning har minstelønn på 451 800 kroner, 498 300 kroner etter 10 år og 559 300 kroner etter 16 år (Kilde: KS - HTA 2013).

Se også lønns- og arbeidsinformasjon fra Norsk lektorlag.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content